Pilnują porządku na cmentarzach

Od początku października w obrębie jeleniogórskich cmentarzy służbę pełni więcej patroli Straży Miejskiej.

Funkcjonariusze dbają o ład i porządek w obrębie dojść i dróg dojazdowych do cmentarzy. Patrolować będą również same cmentarze. Wzmożone działania prewencyjne mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie cmentarzy i zapobiec drobnym kradzieżom kwiatów, zniczy, włamaniom do samochodów i innym działaniom patologicznym a w tym żebrania i spożywania alkoholu. Strażnicy miejscy również zwiększyli kontrole pod kątem prawidłowego parkowania pojazdów w okolicach miejskich cmentarzy.

 

Kalendarz FB