POWIADOMIENIE nr 09 2019 o przekroczeniu poziomu alarmowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

 

POWIADOMIENIE

o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

ALERT POZIOMU II

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Data godz.

Data wystąpienia 26-go dnia przekroczenia poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (średnia liczba dni z przekroczeniami z 3 lat: 2017-2019:

  • Jelenia Góra – Ogińskiego: 24 czerwca 2019 r. / godzina 19:00

  • Osieczów - 26 czerwca 2019 r. / godzina 20:00

- Wrocław – Bartnicza: 25 czerwca 2019 r. / godzina 19:00

Zagrożenie

Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 µg/m3; dopuszczalne 25 dni w roku kalendarzowym – średnio z ostatnich 3 lat) w 3 stacjach pomiarowych na terenie 2 stref w województwie dolnośląskim.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201):

  • Wrocław, ul. Bartnicza,

Strefa dolnośląska (PL0204):

  • Jelenia Góra – Ogińskiego,

  • Osieczów.

Przyczyny

Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu).

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Czas trwania przekroczenia

Od dnia stwierdzenia przekroczenia do 31 grudnia 2019 r.

Podpis

Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności, które należy podjąć

Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze

Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opracowanie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Sposób ogłoszenia

Strona internetowa http://dpi.duw.pl .

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.

Data i godzina publikacji

22 lipca 2019 roku, godz. 14.30

Nr kontaktowy tel.

71 368 25 11

 

Kalendarz FB