Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych 2017

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra wraz z Fundacją "Jagniątków" serdecznie zaprasza przedstawicieli ciał konsultacyjno doradczych, stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, samorządów aktywistów na Spotkanie animacyjne pn.: Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zadanie dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Forum odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. w godzinach 13.00- 15.30 w Książnicy Karkonoskiej, sala konferencyjna.

Program Forum

  • 13.00 - 13.10 Otwarcie Forum
  • 13.10 - 14.20 Doświadczenia Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz formy wsparcia organizacji pozarządowych na przykładzie Wrocławia (WRDPP, Wrocławskim Funduszu Małych Inicjatyw, Grupach Dialogu Społecznego,Strategii Wrocław 2030, Radach Osiedli). Damian Dudała Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020
  • 14.20 - 14.40 Przestawienie Harmonogramu konkursów UMJG.
  • 14.40 - 15.00 Zebranie postulatów, potrzeb, problemów w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych na rok 2018.
  • 15.00 - 15.30 Poczęstunek, rozmowy kuluarowe. Na zgłoszenia w formie tel./fax. 756460222, e-mail: maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl czekamy do 15.12.2017r.

 

Kalendarz FB