Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych ds. ratownictwa górskiego i wodnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach w dwóch niezależnych komisjach konkursowych ds. oceny ofert w związku z:

- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie;

- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne.

link BIP: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/11097/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowych

 

Kalendarz FB