Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok". Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe. Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka "organizacje pozarządowe" oraz w załączniku, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl
Formularz zgłoszenia
Iwona Łyp
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
ul. Walońska 3-5, pok. 701A
50-413 Wrocław
te. 71 770 41 88

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

Grupa:

 

Kalendarz FB