Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego wsparcia w postaci szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji i doradztwa. Wsparcie skierowane jest do: członków, wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej i funkcjonowaniem III Sektora.

 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Zakres udzielanego doradztwa to m.in.: 

• pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania dla NGO

• konsultacje wniosków o dofinansowanie

• elementy księgowości, w tym: sprawozdawczość/rozliczanie projektów/rozliczenia wewnątrz organizacji

• PR i wizerunek organizacji pozarządowej, w tym pomoc w przygotowaniu ulotek, wizytówek, plakatów, tworzeniu prezentacji w programie MS Power Point

• partnerstwa międzysektorowe i współpraca między organizacjami

• zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój osobisty pracowników NGO

• zakładanie organizacji, w tym: obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS)

Doradztwo realizowane jest osobiście, mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość dojazdu do siedziby Państwa organizacji i udzielenia wsparcia na miejscu.

 

Wsparcie infrastrukturalne - możliwość skorzystania z:

• zaplecza lokalowego

• stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu 

• skanera, ksera, drukarki (możliwość wydruku formatu A4 i A3)

 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy 

dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Organizacja prowadząca: Fundacja Jagniątków

ul. Górna 10-11, I piętro

58-500 Jelenia Góra

Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222

dpkdjgora@gmail.com

www.inkubatorngo.info

 

Godziny otwarcia Punktu:

Poniedziałek      09.00-18.00

Wtorek               12.00-18.00

Środa                   09.00-15.00

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 

Kalendarz FB