Randers - Dania

Miasto położone jest w północno - wschodniej części Danii i jest szóstym co do wielkości miastem w kraju.

Liczba mieszkańców - ok. 62 300

Miasto, dzięki atrakcyjnemu położeniu wśród jezior i lasów, rozwinęło swoją funkcję turystyczną, ale także jest ośrodkiem kulturalnym i handlowym.

Umowę partnerską między miastami podpisano 22 listopada 1991 roku.

Najbardziej intensywny okres współpracy przypadał na początek lat 90-tych i dotyczył przede wszystkim wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania instytucji miejskich. Ważnym elementem były również kontakty między szkołami i instytucjami samorządowymi.
 

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY
 
Kalendarium współpracy w 2008 roku:

wrzesień - wizyta delegacji oficjalnej z Randers w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Jeleniej Góry, uhonorowanie p. Henning'a Jansen'a Nyhuus'a  - burmistrza Randers tytułem "Honorowy Obywatel Jeleniej Góry" podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej; podpisanie przez władze miast partnerskich Jeleniej Góry wspólnej deklaracji o chęci dalszej współpracy.

Kalendarium współpracy w 2004 roku:

11.08 - 15.08. wizyta Prezydenta Miasta oraz Przedstawiciela Rady Miejskiej w Randers na obchodach corocznego Święta Miasta oraz odnowienie porozumienia "twinningowego" w sprawie rozszerzenia i skonkretyzowania przyszłej współpracy. Odnowienie umowy o przyjaźni pomiędzy Randers a Jelenią Górą ma zachęcić obywateli i instytucje do zawierania porozumień partnerskich dotyczących konkretnych projektów w zakresie kultury, techniki, spraw socjalnych, gospodarczych, czy turystyki, gdzie istnieją wzajemne potrzeby i zainteresowanie. Ma ona również zachęcić mieszkańców, organizacje i kluby w Jeleniej Górze i Randers do wzajemnych odwiedzin w celu osiągnięcia wspólnych korzyści i stworzenia wieloletnich wzajemnych relacji.

Kalendarium współpracy w 2003 roku:

Wizyta delegacji z Randers na obchodach " 45 Września Jeleniogórskiego", Jelenią Górę odwiedzili przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Randers, Zastępca Burmistrza i Dyrektor Urzędu. Burmistrz Randers zaprosił Prezydenta Jeleniej Góry do złożenia wizyty w Randers w 2004 roku. Ustalono, że podczas tej wizyty dojdzie do odnowienia umowy o partnerstwie, w której zostaną zawarte priorytety i cele współpracy między Randers a Jelenią Górą na przyszłe lata.

W obchodach 45 już Września Jeleniogórskiego udział wzięły delegacje z Bautzen, Erftstadt, Randers, Siewierodoniecka i Cervii. Ważny elementem obchodów Września Jeleniogórskiego była rocznica 10 - lecia współpracy Jeleniej Góry z Bautzen. W holu Ratusza została otwarta wystawa fotograficzna prezentująca dorobek 10 - letniej współpracy między miastami.

W ramach obchodów Święta Miasta goście uczestniczyli w inauguracji 45 Września Jeleniogórskiego, którą uświetnił koncert w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), Michała Bajora oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Tomasza Łaskarzewskiego.

Goście uczestniczyli również w koncercie muzyki prawosławnej oraz ludowej w wykonaniu chóru cerkiewnego w ramach XXXVIII Festiwalu Wratislavia Cantas. Goście zwiedzili także Uzdrowisko Cieplice (pijalnie wód mineralnych), Pałac Schaffgotschów i Park Zdrojowy. Ciekawym działaniem integrującym było również "wspólne gotowanie zupy" na Placu Ratuszowym, z aktywnym udziałem Burmistrzów Miast Partnerskich i Prezydenta Jeleniej Góry. W ramach programu pobytu pokazano im również okolice: Szklarską Porębę, Karpacz, Staniszów.

Kalendarium współpracy w 2001 roku:

30.03 -1.04.2001 - uczestnictwo przedstawicielek z Randers w Międzynarodowej Konferencji Kobiet "Kobieta XXI wieku" w Jeleniej Górze

 

Kalendarz FB