RDPP 2013 - 2015

W skład Rady wchodzi 12 członków, w tym:

1. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jelenia Góra, zwanej dalej Radą Miejską,

2. 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Jelenia Góra, zwanego dalej Prezydentem,

3. 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Jelenia Góra.

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego


Prezydium RDPP Miasta Jelenia Góra:

1. Pan Jacek Musiał Przewodniczący
2. Pan Bogusław Gałka Wiceprzewodniczący
3. Pani Monika Kwiecińska Sekretarz


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Rady Miejskiej 0307.XXXI.2012

Zarządzenie w sprawie odwołania członka RDPP    [ 12 listopada 2013 ]
Zarządzenie w sprawie uzupelnienia skladu RDPP  [ 15 listopada 2013 ]

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokoły z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

Protokól 1
Protokół 2
Protokół 3
Protokół 4
Protokół 5 
protokół 6
protokół 7
protokół 8
protokół 9
protokół 10
protokół 11

notatka z 12 posiedzenia 

Grupa:

 

Kalendarz FB