RDPP 2015 - 2018

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry funkcjonuje w składzie:

1. Bołociuch Mirosław,

2. Gałka Bogusław,

3. Łaskawiec Zygmunt,

4. Obaz Robert

5. Piotrowski Lech,

6. Rehlis Sylwia,

7. Schubert Stanisław,

8. Wierzchucki Marcin,

9. Wojtkiewicz Arkadiusz Adam(zarządzenie PM) Grażyna Ewa Bajurny (zarządzenie PM)

10. Wojtowicz Moszyńska Halina,

11. Wrotniewski Leszek(zarządzenie PM) Alicja Dusińska (zarządzenie PM)

12. Zawierucha Maciej,

13. Ziętek Janina, (zarządzenie PM)  Rafał Piotr Szymański (zarządzenie PMJózef Rypiński (zarządzenie PM

14. Ziubrak Honorata,(zarządzenie PM)  Henryk Kulesza (zarządzenie PM)


Prezydium Rady:

Bołociuch Mirosław, - Przewodniczący  tel. 531 902 714
Piotrowski Lech, - Wiceprzewodniczący
Obaz Robert, - Sekretarz

Obsługa administracyjno - biurowa RDPP.
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 152
e-mail: jrdpp@jeleniagora.pl


Skład RDPP reguluje Zarządzenie nr 0050.466.2015.VII z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. BIP

UCHWAŁA NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.

rozstrzygnięcie nadzorcze


Roczny harmonogram prac RDPP na 2017 (plan pracy)

Roczny harmonogram prac RDPP


 

Grupa:

Ogłoszenie o procedurze wyłonienia przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Protokoły Posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-2018

Zadania RDPP

 

Kalendarz FB