Rozstrzygnięcie ofertowe - badanie i rekomendacja dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Protokół  z przeprowadzonego zapytania ofertowego - udzielenia zamówienia na zadanie: polegające na badaniu i rekomendacji dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Treść rozstrzygnięcia 

 

Kalendarz FB