SARP Zaprasza na tydzień z architekturą

Stowarzyszenie Architektów Polskich w Jeleniej Górze przystępuje w dniach 26 maja-2 czerwca 2014 r. do organizacji Tygodnia z Architekturą. Jest to impreza ogólnopolska, organizowana przez wszystkie Oddziały SARP, w ramach której przewidziane są różne atrakcje wg załączonego Programu. Impreza ma na celu zwrócenie uwagi na wartości architektoniczne otoczenia, pobudzanie wrażliwości estetycznej, przybliżenie mieszkańcom problematyki związanej z kształtowaniem przestrzeni, na znaczenie architektury w naszym życiu, na jej wpływ na jego jakość i komfort, na materialną jakość otoczenia, które sobą kształtuje. Zjednej strony obserwujemy słabnące zainteresowanie zarówno przeciętnego odbiorcy architektury jak i instytucji publicznych jej znaczeniem, oddziaływaniem na nasze życie, wartościami użytkowymi i estetycznymi, jakie w nie wnosi, przyczyniając się do jego właściwej organizacji, a z drugiej strony widzimy jak bardzo okazałe budowle wznoszą te podmioty, także publiczne, które doceniając ich znaczenie, czerpią z ich użytkowania zarówno materialne jak i wizerunkowe korzyści. Okazuje się bowiem, że w praktyce jakość architektury przekłada się w bardzo wyraźny sposób na materialną wartość otoczenia, które sobą kształtuje. Czujemy się lepiej w zadbanym, atrakcyjnym architektonicznie, jednorodnym kulturowo otoczeniu, chętnie tam przebywamy, korzystając z bogatej oferty sklepów, restauracji, kawiarni, obserwując toczące się życie w dużych lub lokalnych centrach, bądź odpoczywamy w zadbanych miejscach rekreacji. Przestrzeń brzydka, nijaka, zaniedbana i zdegradowana nie jest celem naszych wędrówek.

Wszystko jednak zaczyna się od dobrego planu zagospodarowania. Jako Jeleniogórzanie, mamy dziś szansę radykalnie odmienić oblicze naszego Miasta, które powinno się dynamicznie i konsekwentnie rozwijać. Niedawno rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję zagospodarowania centrum Jeleniej Góry, który przyniósł obiecujące propozycje, dające szansę na uporządkowanie i wzbogacenie przestrzeni miejskiej o nowe, tak dzisiaj potrzebne funkcje, a także na poprawę estetyki całego miasta. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyrażaniu opinii o tych propozycjach na wszystkich możliwych forach. Jedną z takich możliwości jest opracowana przez SARP Ankieta, skierowana do Mieszkańców naszego Miasta, do wypełnienia której zachęcamy. Może to być dla władz miasta dodatkowa wskazówka jak wyznaczać priorytety zmian przestrzennych. Mamy nadzieję, że wzbogacona ostatnio obiektami Term Cieplickich, Parkiem i Teatrem Zdrojowym, Muzeum Przyrodniczym, oferta Miasta nie zostanie ograniczona jedynie do galerii handlowych, pewnie potrzebnych, ale przecież nie budujacych Jego pożądanego wizerunku. Każdemu z nas potrzebne jest coś dla ciała i coś dla ducha. Zatem, prócz galerii handlowych, mieszkańcom przydałyby się z pewnością obiekty zapewniające tę strawę duchową i rozrywkę, jak n.p. wielofunkcyjna sala widowiskowo-sportowa czy wielofukcyjny obiekt-laboratorium sztuki i nauki wraz z forum miejskim dla organizacji różnego rodzaju miejskich eventów. A wszystko to spięte sprawnym sytemem komunikacji miejskiej.

Mamy też w mieście olbrzymi problem z istniejącą starą zabudową, która niszczeje na naszych oczach. Często to wysokiej klasy architektonicznej zabytkowe kamienice, świadczące o wysokim kunszcie budowniczych, kulturze i zamożności lokalnej społeczności tych czasów, w których powstawały. Przez lata powojennej szarości w ogóle tego nie dostrzegaliśmy i nie docenialiśmy. Ba, świadomie je dewastowaliśmy. A to przecież te oczywiste walory przesądzają o atrakcyjności i urodzie naszego Miasta. Musimy je za wszelką cenę chronić, musimy przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę program rewitalizacji. Inaczej całe kwartały naszego Miasta zniszczeją ostatecznie i zmienią bezpowrotnie swoje oblicze tak, jak stało się to choćby w rejonie ulicy Kopernika. Nie dopuśćmy do tego !

Licząc na to, że wrażliwość mieszkańców Jeleniej Góry i regionu nie pozwoli Im na obojętnośc wobec wyżej zarysowanych problemów, wyrażamy nadzieję, że planowane przez nas w ramach załączonego Programu TzA imprezy okażą się dla ich uczestników pożyteczne i atrakcyjne. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału, liczymy na ich aktywność i życzymy wesołej zabawy !

 

Kalendarz FB