Siewierodonieck - Ukraina

Siewierodonieck jest położony w okręgu Ługańska ,we wschodniej części Ukrainy.

Liczba mieszkańców - 143 000.

Miasto ma charakter przemysłowy. Główne branże przemysłowe to: produkcja materiałów nitrogenowych, metalurgicznych, budowa maszyn, przemysł chemiczny, produkcja materiałów konstrukcyjnych. Innymi dobrze rozwiniętymi branżami są : przemysł spożywczy, produkcja mebli, działalność usługowa, handel, konstrukcje budowlane.


KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

Kalendarium współpracy w 2018 roku:

kwiecień - wizyta oficjalnej delegacji z Siewierodoniecka pod przewodnictwem Pani Fesenko, Zastępca Mera Miasta Siewierodonieck. Podczas oficjalnego spotkania podpisany został list intencyjny mający na celu podpisanie nowej umowy gospodarczo kulturalnej między Miastem Jelenia Góra i Siewierodonieck. Delegacja uczestniczyła również w spotkaniach zorganizowanych w przedszkolu miejskim nr 13 w Jeleniej Górze a także w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Zainteresowani wzieli również udział w spotkaniu w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym gdzie poruszano rozmowy na temat transportu publicznego. Na zakończenie wizyty goście z Ukrainy skorzystali z oferty Term Cieplickich.

lipiec - popisanie umowy o współpracy gospodarczej i kulturalnej bliźniaczych miasta Siewierodonieck i Jelenia Góra 

 

Kalendarium współpracy w 2009 roku:

maj - uczestnictwo delegacji oficjalnej w obchodach 75 - lecia powstania miasta Siewierodonieck; w trakcie pobytu delegacja odwiedziła m.in. cmentarz w Starobielsku, gdzie złożono kwiaty na grobach poległych Polaków; w trakcie wizyty doszło do spotkania oraz rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami oświaty oraz środowiskiem kultury.

Kalendarium współpracy w 2008 roku:

wrzesień - wizyta delegacji oficjalnej z Siewierodoniecka w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Jeleniej Góry, uhonorowanie p. Wladimir'a Gryczyszyn - burmistrza Siewierodoniecka tytułem "Honorowy Obywatel Jeleniej Góry" podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej; podpisanie przez władze miast partnerskich Jeleniej Góry wspólnej deklaracji o chęci dalszej współpracy.

Kalendarium współpracy w 2006 roku:

Prezydent miasta wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej uczestniczył w oficjalnych obchodach Dni Siewierodoniecka, które odbyły się w dniach 26 – 28.05.2006r.

W dniu 28.05.2006r. Mer Siewierodoniecka – Wołodymyr Grycyszyn oraz Prezydent Jeleniej Góry – Józef Kusiak podpisali umowę o nawiązaniu łączności partnerskich między miastami.

W umowie zapisano kierunki współpracy między miastami. Współpraca będzie obejmować m. in. sferę ekonomiczną, politykę społeczną, ochronę zdrowia i wypoczynku, oświatę i działalność naukową, turystykę i sport oraz kulturę i sztukę.

W dn. 31.08 – 03.09.2006r. przebywała w J. Górze 3 – osobowa delegacja z Siewierodoniecka, wśród reprezentantów miasta byli m.in.: Lysak Alexey Ivanovich i Olshansky Alexander Viktorovich – zastępcy Burmistrza Siewierodoniecka.

Reprezentantów Siewierodoniecka szczególnie interesowała możliwość nawiązania współpracy m-dzy przedsiębiorstwami obydwu miast. Gości z Ukrainy interesowały również nasze doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych., zwrócono również uwagę na możliwości pozyskania środków z UE na wspólne projekty.

Kalendarium współpracy w 2004 roku:

29.04 - 02.05.2004r. Udział przedstawicieli Urzędu Miasta i KARR-u oraz Stowarzyszenia Integracji z UE w konferencji skierowanej do samorządów i przedstawicieli biznesu, na zaproszenie Klubu Biznesu w ramach programu PAUCI. Celem konferencji było przedstawienie funkcjonowania samorządów w Polsce oraz dzielenie się doświadczeniami w rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na bazie doświadczeń funkcjonowania KARR-u i Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji z Unią Europejska przedstawił formy współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i działań na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dodatkowo delegacja uczestniczyła w konferencji samorządów obwodu Ługańskiego, na której przedstawili metody opracowywania planów rozwoju samorządów w oparciu o planowanie strategiczne.

28.05-04.06.2004r. Wizyta radnych Rady Miejskiej z Jeleniej Góry w Siewierodoniecku. Celem wizyty były obchody Uroczystości 70 - lecia powstania Miasta Siewierodonieck. Wizyta delegacji w Siewierodoniecku miała na celu przekazanie doświadczeń transformacyjnych w sferach funkcjonowania samorządu.

Kalendarium współpracy w 2003 roku:

3 marca - wizyta przedstawicieli z Klubu Biznesowego Siewierodoniecka.

Celem wizyty było m.in.:
- nawiązanie kontaktów z KARR-em w celu realizacji wspólnego programu działań i szkoleń dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw obu miast
- nawiązanie kontaktu pomiędzy instytucjami ekologicznymi w obydwu miastach
- uruchomienia w Siewierodoniecku punktu informacyjnego o Jeleniej Górze
- wymiana młodzieży

5 - 7 września: Wizyta Burmistrza miasta Siewierodoniecka w obchodach " 45 Września Jeleniogórskiego",

W obchodach 45 już Września Jeleniogórskiego udział wzięły delegacje z Bautzen, Erftstadt, Randers, Siewierodoniecka i Cervii. Ważny elementem obchodów Września Jeleniogórskiego była rocznica 10 - lecia współpracy Jeleniej Góry z Bautzen. W holu Ratusza została otwarta wystawa fotograficzna prezentująca dorobek 10 - letniej współpracy między miastami.

W ramach obchodów Święta Miasta goście uczestniczyli w inauguracji 45 Września Jeleniogórskiego, którą uświetnił koncert w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), Michała Bajora oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Tomasza Łaskarzewskiego.

 

Kalendarz FB