Skorzystaj z oferty Inkubatora dla jeleniogórskich organizacji pozarządowych

Inkubator zapewnia kompleksową, bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych Miasta Jelenia Góra. Służy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. m.in. stowarzyszeniom i fundacjom oraz osobom indywidualne zainteresowanym założeniem takiej organizacji.

 

Z czego może skorzystać Twoja organizacja?

Inkubator to miejsce, w którym organizacje otrzymają pomoc w zakresie m.in.

  • zakładania podmiotów,
  • formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO,
  • zarządzania organizacją,
  • pozyskiwania źródeł finansowania działalności
  • przygotowania i rozliczania projektów społecznych.

 

W ofercie Inkubatora nie zabraknie porad specjalistycznych, np. księgowych czy marketingowych.

 

W ramach działania Inkubatora organizacje mają możliwość bezpłatnego skorzystania z ogólnodostępnych sprzętów biurowych, takich jak: komputery, drukarka, ksero.

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Dom 7 Marzeń

Ul. Okrzei 10, Jelenia Góra

Telefon 75 642 20 00            Mail jeleniagora@rcwip.pl

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Jelenia Góra, realizowany zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Grupa:

 

Kalendarz FB