Spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

 

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

 

Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorówdokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 10:00, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510. Czas spotkania - ok. 5 godzin. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 września 2016 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację o tym w dniu 27 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:

10.00 – 10.15 - Rejestracja uczestników

10.15 – 10.30 - Powitanie i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

10.45 – 12.00 - Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 1

12.00 – 12.15 - Przerwa kawowa

12.15 – 13.30 - Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 2

13.30 – 13.45 - Przerwa kawowa

13.45 – 14.45 - Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:

• Z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek

• Z Wydziału Kultury – ogólne zasady ocen omówi pani Barbara Górniak

• Z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych – ogólne zasady ocen omówi pani Anita Sierpowska

14.45 – 15.00 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie.

Podobne szkolenia planowane są również w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

 

 

Kalendarz FB