Spotkanie w sprawie "Raportu z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze"

Fundacja "Jagniątków" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące przedstawienia „Raportu z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze”, które jest wstępem do otwartych konsultacji nad ww. dokumentem.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który dołączamy w załączniku oraz na dyskusję – każda Państwa uwaga i opinia zostaną zebrane podczas spotkania, które odbędzie się30 stycznia 2015 r. w dużej sali konferencyjnej w Książnicy Karkonoskiej w godzinach 11.00-15.00

Raport z diagnozy

Dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek.

Grupa:

 

Kalendarz FB