Sprzątanie Borowego Jaru z Miasto Jelenia Góra i TV Polsat

Już w sobotę 18.06.2022!! Posprzątajmy razem Borowy Jar!! Spotkajmy się o godzinie 10:00 na Błoniach Jeleniogórskich!! W imieniu Miasto Jelenia Góra i TV POLSAT zapraszamy do udziału w Program Czysta Polska!

Akcja "Sprzątanie Borowego Jaru 2022" odbywać się będzie w godzinach od 10:00 do 14:00. Już o 9:30 jednostka Państwowej Straży Pożarnej rozpocznie wodowanie łódki i przeczesywanie terenu. Od godziny 10:00 będą wydawane w wyznaczonych punktach worki oraz rękawice zespołowi z zadeklarowanych podmiotów oraz chętnym mieszkańcom. Akcja zakończy się o godzinie 14:00. Podczas działań sprzątania jednocześnie odbywać się będą nasadzenia. Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach zobowiązało się przekazać 190 sadzonek jodły, 200 sadzonek dębu, 200 sadzonek lipy oraz 110 sadzonek czereśni ptasiej. Sadzonki zostaną zasadzone na Wzgórzu Gapy, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie Jeleniogórskich Błoni. Sprzątany będzie teren Borowego Jaru, ze szczególnym naciskiem na koryto rzeki Bóbr, skąd specjalistyczne jednostki usuwać będą odpady z trudno dostępnych miejsc.

- mobilny PSZOK, 

- stoisko firmy EKORUM, 

- stoisko Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, 

- stoisko Straży Miejskiej, 

- edukacyjne stoisko Związku Gmin Karkonoskich;

- edukacyjne stoisko Nadleśnictwa Lwówek Śląski;

- stoisko Mojej Fundacji.

Dla sprzątających mieszkańców przewidziana jest ciepły posiłek. Osoby biorące udział w akcji proszone sa o zabranie bidonu - zapewniony będzie beczkowóz, skąd będzie można zaczerpnąć wodę pitną. W tym roku nie będzie zakupionej butelkowanej wody.

 

Kalendarz FB