Stąd Jestem to Wiem - Procedura uproszczona


Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: m.jablonska@jeleniagora.pl

 

Oferta: Fundacja Mandala - "STĄD JESTEM to WIEM - międzypokoleniowy projekt kulturalny" 

 

Kalendarz FB