Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Jelenia Góra zaprasza na szkolenie

19 marca 2015 r.w godz. od 9.oo do 15.oo w Jeleniej Górze w hotelu EUROPA w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 16/18, odbędzie się szkolenie nt.:Rachunkowość i obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń Szkolenie skierowane jest do księgowych pracujących w stowarzyszeniach lub fundacjach oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: poznanie zasad dotyczących prawnego funkcjonowania oraz praktycznej wiedzy z zakresu zasad prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i specyfiki rozliczeń podatkowych fundacji i stowarzyszeń.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Prawne aspekty funkcjonowania. Fundacje i stowarzyszenia o statusie organizacji pożytku publicznego - OPP.
 2. Skutki uchylenia rozporządzenia rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
 3. Polityka rachunkowości w fundacji i stowarzyszeniu.
  1. Definicja Jednostki mikro i jej wpływ na rachunkowość w organizacjach społecznych.
 • Zasady rachunkowości w jednostkach prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą;
 • Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej, statutowej odpłatnej, działalności gospodarczej.
 • Kosztów realizacji zadań statutowych i działalności gospodarczej.
 • Koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe;
 • Ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego;
 • Wycena aktywów i pasywów;
 • Inwentaryzacja.

4. Ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.

5. Ustalenie wyniku finansowego organizacji

6. Obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń w czasie działania

7. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

8. Obowiązek badania sprawozdań finansowych

9Ustalenie wyniku finansowego organizacji.
• Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego w tym omówienie obowiązku badania sprawozdań finansowych.Ustalenie wyniku finansowego organizacji.
• Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego w tym omówienie obowiązku badania sprawozdań finansowych.Ustalenie wyniku finansowego organizacji.
• Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego w tym omówienie obowiązku badania sprawozdań finansowych.Ustalenie wyniku finansowego organizacji.
• Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego w tym omówienie obowiązku badania sprawozdań finansowych.. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń

 • Obowiązki rejestracyjne;
 • Podatek CIT – zwolnienia od opodatkowania, deklaracje, orzecznictwo;
 • Podatek PIT;
 • Podatek VAT.

10. Pytania i dyskusja uczestników

Prowadzący szkolenie –Ewa Stopczyńska -biegły rewident. Praktyk - partner w spółce audytorskiej. Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości oraz seminariach dla biegłych rewidentów.

KOSZT KONFERENCJI 300,00

CENA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW SKwP OT (Z OPŁACONĄ AKTUALNĄ SKŁADKĄ) CENA  KONFERENCJI WYNOSI 285,00 ZŁ. W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Kalendarz FB