Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025

W dniu 10.XI.2014 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 574.LXI.2014 w sprawie Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025.

 

 

Strategia oraz Zeszyty do strategi:

 

 

Kalendarz FB