Szkolenie pt. Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Fundacja „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na bezpłatne dwudniowe szkolenie pt. Modelowa współpraca administracji publicznej  i organizacji pozarządowych.

 

Termin: 30.09-01.10. 2014 r., rozpoczęcie godz. 9.30

Miejsce: Karpacz Pensjonat TOREJA przy ul. Sarniej 4

 

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które:

- pracują w szkole, bibliotece, ośrodku kultury, urzędzie miasta lub innej jednostce administracji publicznej lub

-  są przedstawicielem organizacji pozarządowej (również wolontariuszem)  

 

Po co?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

- każdy uczestnik będzie miał możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami w sferze współpracy i relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi o sektorem samorządowym

- uczestnicy zastanowią się w jakich obszarach oraz w jakim stopniu podejmowana jest współpraca a także zidentyfikują obszary oraz przyczyny braku współpracy

- przekazana zostanie wiedza na temat mechanizmów i narzędzi służących doskonaleniu wzajemnych relacji oraz sposobów ich wdrażania w życie

 

Zapewniamy:

- zajęcia merytoryczne pod opieką wykwalifikowanych trenerów:

dr Andrzej Ferens - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

dr Beata Springer - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Adiunkt w Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Politologii Uniwersytet Zielonogórski

- nocleg

- wyżywienie

- materiały szkoleniowe

- certyfikat ukończenia szkolenia

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać do 24.09.2014 r.  mailem na adres inkubatorngo@jagniatkow.org.pl, faksem pod nr 75/646 02 22 lub dostarczyć osobiście do biura organizatora.

 

TEMATYKA SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (wtorek)

9:30-11:00

1.       Powitanie uczestników, prezentacja projektu.

2.       Przedstawienie prowadzących i uczestników zajęć: autoprezentacja.

3.       Wprowadzenie – Cele projektu. Program szkoleń. Cele zjazdu. Metody pracy.

4.       Program zjazdu szkoleniowego.

5.       Przekazanie podstawowych informacji dotyczących modelu współpracy pomiędzy JST a NGO. Skrótowa charakterystyka trzech płaszczyzn modelu współpracy

11:15-12:45

    Zasady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

13:00-14:30

    Konsultacje społeczne: aspekty formalno – prawne. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych.

16:30-18:00

    Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

 

DZIEŃ 2 (środa)

 

9:00-10:30

1.       Inicjatywa lokalna – jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

10:45-12:15

1. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Partnerstwo lokalne

12:30-14:00

    System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

14:15-15:45

1. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja na temat korzyści płynących ze szkolenia. Wnioski – co było ciekawe, interesujące i twórcze, czego zabrakło na szkoleniu. Pożegnanie uczestników. 

 

Forma prowadzenia zajęć.

Zajęcia będą miały formę warsztatów, prowadzonych metodami interaktywnymi, aktywizującymi uczestników szkolenia. Zostaną wykorzystane środki audiowizualne, gry dydaktyczne, testy, studia przypadków pozwalające także na zweryfikowanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

Szkolenie jest organizowane w związku z realizacją projektu pn. „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa:

 

Kalendarz FB