Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wśród najlepszych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

W minionym tygodniu- 13 maja, w  Nowej Rudzie, podczas uroczystej Gali, podsumowano i ogłoszono wyniki III edycji konkursu, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na najlepszą organizację pozarządową  "zDolne NGO" za okres 2012/2013.

Kapituła Konkursu przyznała Tytuł „zDolne NGO” Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika z Wójtowic.

Ponadto Kapituła wyróżniła:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze

2. Fundację Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut".

W uroczystej Gali wziął udział Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Radosław Mołoń, który dokonał podsumowania  konkursu i wręczył laureatowi oraz wyróżnionym okolicznościowe pamiątki : statuetkę i dyplomy.

W obecnej edycji konkursu startowały 22 organizacje pozarządowe, w tym trzy z Jeleniej Góry. To wyróżnienie odbieramy jako uznanie za aktywną, wieloletnią działalność członków TPD zrzeszonych w kołach na terenie działania Okręgu oraz tych wszystkich, którzy z nami współpracują na rzecz realizacji celów statutowych.

Ryszard Wach - prezes Zarządu.

 

Kalendarz FB