Uchwała o przystąpieniu do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Uchwała nr 113.XIII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 września 2015 r.  -  (załącznik pdf.)

 

Kalendarz FB