Valkeakoski - Finlandia

Miasto położone jest w południowo - zachodniej części Finlandii, około 150 km na północ od Helsinek.

Liczba mieszkańców - ok. 21 000

Miasto położone wśród jezior i lasów oferuje szeroką gamę usług turystycznych, ale także pozostaje centrum kulturalnym i edukacyjnym.

Umowę bliźniaczą podpisano 22.09.1979 roku. Współpraca przebiega w płaszczyznach : kultura, sztuka, turystyka i sport, ochrona środowiska, metody zarządzania gospodarką miejską. Współpracę między miastami aktywnie wspiera działające od wielu lat Towarzystwo Polsko-Fińskie i Fińsko-Polskie. Przedstawiciele Valkeakoski i Jeleniej Góry uczestniczą w konferencjach i targach organizowanych przez oba miasta.

W 2003 roku Jelenia Góra we współpracy ze Związkiem Miast Polskich planuje organizację konferencji wszystkich polsko-fińskich miast bliźniaczych.


KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

Kalendarium współpracy w 2011 roku:

czerwiec - wizyta przedstawicieli Towarzystwa Fińsko - Polskiego w Jeleniej Górze

Kalendarium współpracy w 2009 roku:

lipiec - reprezentanci Miasta uczestniczyli podczas wizyty w Valkeakoski w targach oraz seminarium na temat budownictwa mieszkaniowego w Finlandii; rozmawiano także na temat kierunków współpracy obu miast oraz perspektyw wspólnej realizacji projektów.

Kalendarium współpracy w 2008 roku:

wrzesień - wizyta delegacji oficjalnej z Valkeakoski w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Jeleniej Góry, uhonorowanie p. Markku Auvinen - burmistrza Valkeakoski tytułem "Honorowy Obywatel Jeleniej Góry" podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej; podpisanie przez władze miast partnerskich Jeleniej Góry wspólnej deklaracji o chęci dalszej współpracy.

Kalendarium współpracy w 2007 roku:

wrzesień - wizyta Ambasadora Finlandii p. Jana Store'a  w Jeleniej Górze, spotkanie z członkami Towarzystwa Finlandia - Polska Oddział Jelenia Góra

Kalendarium współpracy w 2004 roku:

V Konferencja Miast Partnerskich Polski i Finlandii (22 - 23.09.2004 Jelenia Góra)

Z udziałem ponad 70 polskich i fińskich samorządowców oraz ambasadora Polski w Finlandii i fińskiego Charge d'Affaire w Polsce 22 i 23 września w Jeleniej Górze odbyła się V Konferencja Miast Partnerskich Polski i Finlandii. Jej organizatorami był Związek Miast Polskich, Związek Władz Lokalnych i Regionalnych Finlandii oraz Urząd Miasta w Jeleniej Górze.

Tak jak partnerstwo między miastami służy i opiera się głównie na wymianie doświadczeń i uczeniu się wzajemnie od siebie, tak i polsko-fińska konferencja miała spełnić podobną rolę. W Jeleniej Górze dyskutowano zarówno o ożywianiu samej współpracy, jak i o doskwierających wszystkim problemach. Mówiono o wykorzystywaniu funduszy europejskich, o równości w zarządzaniu lokalnym oraz o usługach komunalnych. W trakcie czterech sesji tematycznych poruszono wiele istotnych tematów.

Uczestniczy Konferencji podczas pierwszej sesji starali się odpowiedzieć na pytanie jak zaradzić wszechogarniającemu kryzysowi twinningu w jego tradycyjnym rozumieniu i jak ożywić oraz wzmocnić skuteczność kontaktów partnerskich miast. Szanse w pełniejszym rozwoju współpracy miast upatruje się w sięgnięciu po środki z Unii Europejskiej. Zauważono, że to ogromna szansa dla samorządów, niezbędne do osiągnięcia tego celu są wspólnie budowane strategie pozyskiwania tych funduszy oraz tworzenie konkretnych projektów.

W trakcie następnej sesji dyskutowano na temat Białej Księgi Komisji Europejskiej. W Księdze tej zakłada się pełną liberalizację na rynku usług publicznych i ignorowanie zasady samodzielności gmin. Samorządy fińskie jak i samorządy polskie wyraziły zaniepokojenie tymi zapisami, które pozbawiają gminy samodzielności w realizowaniu usług komunalnych.

Odnalezienie się w nowej europejskiej rzeczywistości oznacza realizowanie przez samorządy polityk unijnych w najróżniejszych dziedzinach. Jedną z nich jest równość, rozpatrywana w ujęciu uczestnictwa kobiet w zarządzeniu lokalnym w Polsce i Finlandii.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że wśród nowych form współpracy, które muszą pojawić się w najbliższym czasie w polskich i fińskich miastach, na pewno trzeba dopilnować kwestii wymiany doświadczeń w zakresie poruszania się w środowisku unijnym i w nim osiągania założonych celów. W tym kontekście poruszono sprawę zbliżającej się (w 2006r.) prezydencji fińskiej w Unii Europejskiej i jak najlepszego jej wykorzystania.

(informacje wykorzystano ze strony ZMP www.zmp.poznan.pl)

Kalendarium współpracy w 2002 roku:

20-24.04.2002 przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry przebywali z oficjalną wizytą w Valkeakoski. Wyjazd miał na celu omówienie dalszych kierunków współpracy pomiędzy miastami (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy uczelni wyższych i muzeum). Delegacja z Jeleniej Góry uczestniczyła także w spotkaniu z Ambasadorem RP w Helsinkach, gdzie omówiono płaszczyzny współpracy miast zwłaszcza dotyczące wspólnych działań na rzecz pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Kalendarium współpracy w 2001 roku:
 
30.03 - 1.04.2001 - uczestnictwo przedstawicielek z Valkeakoski w Międzynarodowej Konferencji Kobiet "Kobieta XXI wieku" w Jeleniej Górze

 

Kalendarz FB