VII Dolnośląskim Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych


W imieniu Prezydenta Miasta Jelenia Góra oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) serdecznie zapraszamy do udziału w VII Dolnośląskim Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych.

Termin: 05 marca 2015r. (czwartek)

Miejsce: Jelenia Góra, ul. Bankowa 27 (Książnica Karkonoska)

Godziny:  09.00-15.00

Naszym zamiarem a także celem samego Forum Pełnomocników jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się współpracą z NGO, przede wszystkim w zakresie Ustawy o Działalności Pożytku i o Wolontariacie oraz Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi. Forum Pełnomocników będzie poświęcone wspieraniu procesów integracji sektora organizacji pozarządowych. Na Forum zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych dialogiem między tymi dwoma sektorami.   

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do  dn. 26.02.2015r. do godz.12.00 pod nr telefonu: 75 642 20 00 oraz nadesłanie karty zgłoszenia poprzez jedną z poniższych form:

- drogą elektroniczną na adres: jeleniagora@rcwip.pl,

- faxem na numer 75 642 20 00

- pocztą tradycyjną na adres:

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 10

lub:

Urząd Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pok. 1

 

Program spotkania:

 

 

 

09.00 – 09.30

 

Rejestracja i wprowadzenie do VII Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych

 

 

09.30 – 10.30

 

-Prezentacja dotycząca realizacji projektu pn. „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” 

 

Prelegenci, przedstawiciele

Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 

-Wprowadzenie do tematyki współpracy między organizacjami pozarządowymi w świetle Modelu Współpracy

 

 

 

10.30 – 11.00

 

Przerwa kawowa

 

 

11.00 – 13.00

 

Warsztat „Tworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jej wpływ na proces konsultacji społecznych”

 

Prowadzący: Zenon Matuszko

 

13.00 – 14.00

 

Podsumowanie warsztatów w formie dyskusji, współpraca dwusektorowa (jst- ngo)

 

Prowadzący: Zenon Matuszko

 

14.00 – 15.00

 

Lunch i spotkania kuluarowe (wymiana doświadczeń)

 

 

 

 

 

Kalendarz FB