Warunki otrzymania tytułu Szkoła / Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

  1. Podjecie przez rade pedagogiczną lub radę wydziału oraz samorząd szkolny  lub studencki uchwały  o poparciu dla idei Sprawiedliwego Handlu,
  2. Wprowadzenie produktów Sprawiedliwego Handlu do konsumpcji wewnętrznej(sekretariat szkoły/uczelni) i do użytku w danej placówce,
  3. Zorganizowanie w ciągu roku dwóch imprez promujących Sprawiedliwy Handel na terenie szkoły/uczelni, np z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu , odbywającego się w drugą sobotę maja, czy Tygodnia Edukacji Globalnej przypadającego w trzecim tygodniu listopada.

Co jeszcze można zrobić ?

  1. Organizować działania promujące Sprawiedliwy Handel,
  2. Organizować spotkania informacyjne dla rady pedagogicznej,pracowników,uczniów, rodziców na temat Sprawiedliwego Handlu,
  3. Zachęcać właścicieli sklepików szkolnych do wprowadzaniu produktów SH do swojej oferty,
  4. Wprowadzać do użytku w szkole piłki ze Sprawiedliwego Handlu czy mundurki z bawełny z certyfikatem Fairtrade,
  5. Zachęcać uczniów i studentóW do pisania prac kontrolnych ,semestralnych czy dyplomowych uwzględniających problematykę Sprawiedliwego Handlu,
  6. Zachęcać nauczycieli do wprowadzania problematyki SH na zajęciach np: geografii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania obywatelskiego,przedsiębiorczości lub ochronie środowiska.

 

Kalendarz FB