Wybór oferenta LPR Miasta Jelenia Góra

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Andrzeja Raszkowskiego.  Zaoferowana cena za usługę wynosi 33.000,00 PLN

 

 

Kalendarz FB