Wybory przebiegły sprawnie

Za nami trudna praca przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu RP. Pomimo wielu problemów, wymagających szybkich, odpowiedzialnych decyzji, a jednocześnie spokoju i stonowania emocji, wybory w Jeleniej Górze przebiegły sprawnie i nie zdarzyło się nic, co w istotny sposób mogło zakłócić rytm tego ważnego dnia.

Wyrażam ogromne podziękowanie wszystkim, których praca, wiedza i zaangażowanie osobiste pozwoliły na przeprowadzenie wszelkich spraw w tym ważnym dla demokracji dniu, w tym szczególnie pracownikom Urzędu Miasta, odpowiedzialnym za właściwe przygotowanie i organizację wyborów, przeszkolenie i przygotowanie członków komisji, a później – za nadzór nad pracą, właściwymi relacjami z wyborcami i atmosferę.

Dziękuję wszystkim członkom wszystkich niemal pięćdziesięciu komisji, zaangażowanym do pracy przy wyborach. Państwa praca – sprawna i precyzyjna – pozwoliła Państwowej Komisji Wyborczej na ogłoszenie wyników tak szybko, jak nie zdarzyło się to w ostatnich dziesięcioleciach.

Gratuluję tego sukcesu.

Prezydent Miasta

Jerzy Łużniak

 

Kalendarz FB