XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

PORZĄDEK OBRAD XIII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 
w dniu 30 października 2019 r., godz. 9:00
 
ul. Sudecka 29 sala nr 13
 
 
 • Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
 • Wręczenie Nagrody Miasta Jelenia Góra Panu Rafałowi Froni.
 • Zmiany porządku obrad.
 • Powołanie sekretarza obrad.
 • Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
 • Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2018 rok.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra. Druk nr 122.2019
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. Druk nr 123.2019
 • Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Druk nr 124.2019
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry i ustalenia przedmiotu ich działania. Druk nr 119.2019
 • Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 
Sprawy różne:
 
a) wybór ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023.
 
b) rozpatrzenie petycji dotyczącej ograniczenia ruchu i stanu czystości powietrza na ulicy Pułaskiego w Jeleniej Górze PA.152.3.2019 Druk nr 120.2019 (szczegółowa dokumentacja do wglądu w biurze rady).
 
c) rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów PA.152.2.2019 Druk nr 121.2019 (szczegółowa dokumentacja do wglądu w biurze rady).
 
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
 

 

Kalendarz FB