Zadania zrealizowane w 2019 roku - Bezpieczne Pogranicze

W ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 poza dwiema w 2019r. edycjami Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych z udziałem strony polskiej i czeskiej Partner Projektu – Miasto JELENIA GÓRA ZREALIZOWAŁO W CAŁOŚCI, a w szczególności zakończono realizację bardzo istotnych zadań mających wymierny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na jego terenie tj.:

1. Dostawa wraz z montażem, wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego (wodno-pianowego), w Jeleniej Górze, na samochodzie pożarniczym marki Mercedes Sprinter 313 CDI użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Myśliwskiej 4a w Jeleniej Górze.

Wartość łączna: 25.215,00 zł z tego 85 % środki unijne tj. 21.432,75 zł, a budżet Miasta 3. 782,25 zł

2. Dostawa 16 kompletów ubrań strażackich według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i złożonej oferty tj. dwuczęściowego strażackiego ubrania specjalno – bojowego ( kurtka i spodnie), specjalistycznego obuwia strażackiego, specjalistycznych kominiarek, specjalnych rękawic, specjalistycznych hełmów.

Ubrania strażackie zostały przekazane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tj. 6 kompletów dla OSP w Sobieszowie, 6 kompletów dla OSP z ul. Wiejskiej oraz 4 komplety dla OSP z Jagniątkowa. Jednostki OSP są bieżąco doposażane przez Miasto ze środków własnych – budżetu Miasta, jednak każdy specjalistyczny sprzęt i odzież bojowa oraz obuwie stanowią dodatkowe zabezpieczenie osobiste strażaków.

Wartość łączna: 105.839,84 zł z tego 85 % środki unijne tj. 89.963,86 zł a budżet Miasta 15.875,98 zł,

3.Dostawa i montaż pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, w celu uzupełnienia funkcjonującego częściowo monitoringu ostrzegania przed powodzią oraz do monitoringu poziomu wody na mostach, w korytach rzek i potoków przepływających przez Miasto Jelenia Góra. Stacja bazowa zbierająca dane pomiarowe umieszczona w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry.

Wartość łączna: 89.850,00 zł z tego 85 % środki unijne tj. 76.372,50 zł a budżet Miasta 13.477,50 zł.

System hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej charakteryzuje się między innymi następującymi parametrami technicznymi:

1. Serwer do archiwizowania danych pomiarowych

- archiwizacja danych;

- wizualizacja danych;

- wizualizacja aktualnych danych pomiarowych z wszystkich stacji hydrologicznych;

- wizualizacja danych pomiarowych z wszystkich oraz poszczególnych stacji hydrologicznych z wybranego okresu czasu;

- import danych do arkusza kalkulacyjnego ( np. excel, open office).

 

2. Rejestrator danych pomiarowych

- możliwość definiowania stanów ostrzegawczych i alarmowych dla każdego wodowskazu niezależnie ;

- przesyłanie zarejestrowanych danych przez sieć GSM na serwer i do bazy danych;

- możliwość wysyłania komunikatów alarmowych SMS na wybrane numery telefonów;

- możliwość zdalnej konfiguracji przez GSM i Bluetooth;

- możliwość konfiguracji wszystkich parametrów za pomocą klawiatury i wyświetlacza znajdujących się w urządzeniu rejestrującym;

- możliwość ustawienia częstotliwości pomiaru od 5 s do 24 h;

- możliwość rejestracji w pamięci urządzenia minimum 100 000 pomiarów;

- praca w temperaturze od -30 ºC do 50 ºC;

- własne źródło zasilania ( praca na jednej baterii minimum 3 lat);

- obudowa o standardzie szczelności IP 68;

- komunikacja: USB, Bluetooth, RS 485.

 

3. Ciśnieniowa sonda pomiaru poziomu wody i temperatury

Sonda umożliwiająca pomiar poziomu lustra wody w rzece lub potoku o głębokości do 10 m z dokładnością do 1 cm.

Temperatura w wymienionych ciekach nie przekracza 40 ° C.

 

4.Wykaz lokalizacji wykonanych hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej.

 

L.p.

Hydrologiczna stacja pomiarowa- lokalizacja

Rzeka/

Miejsce

Współrzędne

1

Jelenia Góra – ul.W.Pola ( Grabarów )

Bóbr

przęsło mostu

szerokość 50°54’18” N :

długość 15°47’35” E;

2

Jelenia Góra – ul. Marcinkowskiego

Kamienna

przęsło mostu

szerokość 50°52’05” N :

długość 15°41’32” E;

3

Jelenia Góra – ul.Cervi

Wrzosówka

przęsło mostu

szerokość 50°51’31” N : długość 15°40’51” E;

4

Jelenia Góra –ul. Wrocławska 54

Radomierka

przęsło mostu

szerokość 50°54’35” N :

długość 15°49’47” E;

5

Jelenia Góra – ul.Karkonoska 96

Wrzosówka

przęsło mostu

szerokość 50°49’36” N :

długość 15°37’21” E;

6

Stacja bazowa – Jelenia Góra

PCZK

ul. Armii Krajowej 19

szerokość 50°54’06” N :

długość 15°44’25” E;

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB