Zamówienie na „badanie i rekomendacja dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023"

Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 
 

 

Kalendarz FB