Zaproszenie dla NGO i OPP na spotkanie tematyczne

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra przy udziale Miasta Jelenia Góra mają zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego z terenu Miasta Jelenia Góra na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 14.06.2016 r.o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej nr 216 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze.
 
Tematyka spotkania:
-informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra nowej kadencji,
-propozycje działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra,
-kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków składanych do Urzędu Miasta Jelenia Góra (w załączniku).
 
Jednocześnie już teraz zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących karty oceny formalnej i merytorycznej do dnia 13.06.2016 na adres
 
 
 

Grupa:

 

Kalendarz FB