Zaproszenie do do udziału w pracach Komisji konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10845/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

 

Kalendarz FB