Zaproszenie do Komisji Konkursowej na rok 2019 - Kultura Fizyczna

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku"

1. Zaproszenie - Załącznik 1

2. Formularz - Załącznik 2

3. Zgoda na przetwarzanie danych - Załącznik 3

 

Kalendarz FB