Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym


W związku z realizacją projektu partnerskiego Forum Aktywności Lokalnej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej pn. „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Forum Aktywności Lokalnej zaprasza Państwa do udziału w cyklu edukacyjnym „PR – Reklama - Sprzedaż”. Poniżej znajdują się szczegóły cyklu.

Nazwa cyklu: PR – Reklama - Sprzedaż

Realizator: Forum Aktywności Lokalnej

Uczestnicy:

- podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia itp.) z obszaru byłego woj. jeleniogórskiego (tj. z powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, m. Jelenia Góra, bolesławieckiego, kamiennogórskiego) nieprowadzące działalności gospodarczej (jeśli w statucie posiadają zapis o tym, że mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale faktycznie tego nie robią będzie wymagane oświadczenie, że w okresie uczestnictwa w projekcie dana organizacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej)

- z każdego podmiotu w cyklu mogą uczestniczyć max. 2 osoby w wieku do 65 lat (osoba nie może mieć skończonych 65 lat)

- uczestnikami mogą być  tylko osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w podobnym tematycznie cyklu szkoleniowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce szkolenia: Hotel Relaks w Karpaczu (http://www.hotel-relaks.pl/#hotel)

Terminy zjazdów w ramach cyklu:

05-07.03.2014

02-04.04.2014

07-09.05.2014.

Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zjazdach w ramach cyklu szkoleniowego (9 dni szkoleniowych).

Godziny szkoleń: Każdy zjazd rozpoczynać się będzie pierwszego dnia ok. godz. 12:00, natomiast kończyć się będzie ostatniego (trzeciego) dnia ok. godz. 14:00

Liczebność grupy szkoleniowej: 16 osób

Cel cyklu szkoleniowego: nabycie umiejętności z zakresu promowania swojej organizacji, nabycie umiejętności z zakresu sprzedaży produktów i usług organizacji itp.

Tematyka szczegółowa cyklu szkoleniowego: komunikacja z mediami, wykorzystywanie technologii Video w działaniach PR, pisanie notatek prasowych, budowanie marki, wizerunku, budowa relacji z otoczeniem, tworzenie kreatywnej reklamy, planowanie kampanii reklamowej, współczesne środki reklamy, budowanie oferty sprzedażowej, prawa autorskie a reklama, budżet kampanii reklamowej, techniki sprzedaży produktów i usług, tworzenie materiałów promocyjnych, obsługa klienta, przygotowywanie kampanii reklamowych, negocjacje, produkty, budowa ofert handlowych

Szkolenie będzie podzielone na trzy bloki:

  1. Public relations
  2. Reklama
  3. Sprzedaż

 

Zapewniamy: bezpłatne: szkolenie, noclegi, wyżywienie i przerwy kawowe, ubezpieczenie oraz materiały edukacyjne

UWAGA! Uczestnik na własny koszt musi sobie zapewnić dojazd na miejsce szkolenia!

Forma zgłoszeń: ankieta zgłoszeniowa do 19.02.2014 osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą mailową (ewelina@forum.hb.pl) lub faxem 74 848 01 00 (przy zachowaniu oryginałów formularzy)

Forum Aktywności Lokalnej

Ewelina Groń

ul. Ludowa 1c

58-316 Wałbrzych

Fax. 74 848 01 00

Kryteria rekrutacji:

- analiza ankiety zgłoszeniowej

- ewentualna rozmowa rekrutacyjna

Kontakt: W razie pytań proszę o kontakt mailowy ewelina@forum.hb.pl lub telefoniczny 535 229 933 (Ewelina Groń)

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Grupa:

 

Kalendarz FB