Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej

 

Kalendarz FB