Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej grudzień 2014

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Grupa:

 

Kalendarz FB