Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Obowiązki NGO wobec US i ZUS

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze, prowadzony przez Fundację „Jagniątków”  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 (czwartek) w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Miejskim w Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 w sali narad piętro I, które poprowadzi Pani Anna Gieruk z Urzędu Skarbowego oraz specjalista ds. ubezpieczeń - Agnieszka Gałkowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tematy szkolenia:

15:00 – 16:25 Wprowadzenie, Obowiązki wobec ZUS min.:Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, sprawozdawczość, obowiązki wobec ZUS wynikające z zawartych umów.

 16:25 – 16:35 - Przerwa kawowa

 16:35 – 18:00  Obowiązki wobec US min. : Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość, obowiązki wobec US wynikające z zawartych umów. Podsumowanie szkolenia

Szkolenie realizowane  jest w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowanego z budżetu Samorządu  Województwa Dolnośląskiego. 

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać najpóźniej do 24 czerwca 2015r. do godziny: 14:00 jednym z trzech poniżej opisanych sposobów:

  • drogą pocztowąna adres siedziby Fundacji „Jagniątków”, Jelenia Góra 58-500, ul. Górna 10-11
  • faxem pod nr 75 64 60 222
  • pocztą elektroniczną - proszę przesłać na adres mailowy ewelina.gron@jagniatkow.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się mailowo ewelina.gron@jagniatkow.org.pl lub telefonicznie z Ewelina Groń pod nr tel. 699 993 047

Podczas szkolenia zapewniamy: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA! Uczestnik na własny koszt musi sobie zapewnić dojazd na miejsce

 

Kalendarz FB