Zaproszenie spotkanie dotyczące organizacji II Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych

W dniu 7 maja w Książnicy Karkonoskiej w sali szkoleniowej od godziny 13.00. odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji II Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje oraz instytucje zainteresowane udziałem w ww. wydarzeniu. Obecność proszę potwierdzać elektronicznie e-mail: maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl  lub telefonicznie 75 64 60222 do 5.05.2015r. Informujemy również, że już można zgłaszać się na dwa szkolenia  11 oraz 15 maja 2015 r.:

1. Prawidłowe rozliczenie zadania publicznego w kontekście modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Książnica Karkonoska od 9.00 do 16.00 w sali szkoleniowej w dniu 11.05.2015r.

 

Przykłady tematów szkoleniowych:

1.Ogólne zasady rozliczania i dokumentowania wydatków – analiza wytycznych i dokumentów strategicznych wybranych źródeł finansowania

2.Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z personelem / kadrą projektu

3.Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zakupami sprzętu oraz wyposażenia

4.Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków związanych ze zlecaniem usług

5.Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków związanych wkładem własnym finansowym i osobowym ( wolontariat)

6.Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z podróżami służbowymi  oraz działaniami merytorycznymi

7.Analiza przykładowych sprawozdań finansowych i merytorycznych, analiza poprawności opisywania dokumentów finansowych,

8.Analiza przykładowych sprawozdań finansowych i merytorycznych, analiza poprawności przygotowanych umów oraz dokumentacji związanej z monitoringiem i ewaluacją.

 

 

2. Aktywna promocja działań  fundamentem modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Książnica Karkonoska od 9.00 do 16.00 w sali szkoleniowej w dniu 15.05.2015r.

 

Przykłady tematów szkoleniowych:

1.pisanie notatek prasowych

2.przepływ informacji na linii NGO-JST

3.współpraca z mediami, promocja organizacji w mediach

4.media społecznościowe

5.promocja, wizerunek organizacji

6.reklama

7.pozyskanie sponsorów (współpraca z biznesem)

8.jak dotrzeć do różnych odbiorców od mediów po pracowników firmy

 

Zgłoszenia elektronicznie e-mail: maciej.zawierucha@jagniatkow.org.pl  lub telefonicznie 75 64 60222 do 7.05.2015r.

 

Kalendarz FB