Zbliża się termin opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych

 
Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, przypominamy o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 31 maja 2020 roku drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości (tj. podstawowej lub podwyższonej), jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty (dotyczy to rocznej opłaty, a nie raty). Pragniemy zwrócić uwagę, że 30 i 31 maja 2020 r. są dniami wolnymi, tak więc prosimy o dokonywanie wpłat na konto Miasta Jelenia Góra do dnia 29 maja, aby nie narazić się na konsekwencje związane z opłatą dodatkową, w związku z nieterminowym jej uregulowaniem. 
 
Wpłat należy dokonać w formie przelewu na konto:
Miasto Jelenia Góra nr rachunku 81 1160 2202 0000 0004 5109 0571 lub bezpośrednio (na wymienione konto) w oddziałach Banku Millenium mieszczących się przy ulicy 1 Maja 10 i Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 52 w Jeleniej Górze.

 

Kalendarz FB