Zespoły Rady I Kadencji

Skład stałych zespołów osobowych Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice”

 

Zespół Koordynacji, Promocji i Kultury

 • E. Kozak - przewodniczący
 • B. Dyrcz – z-ca przewodniczącego
 • A. Szklarska
 • A. Bałkowska
 • J. Szklarski

 

Zespół Sportu i Rekreacji

 • K. Łabieniec – przewodniczący
 • J. Bilski – z-ca przewodniczącego
 • R. Futerhendler

 

Zespół Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

 • J. Szklarski – przewodniczący
 • B. Dyrcz – z-ca przewodniczącego
 • A.Szklarska – sekretarz
 • A. Bałkowska
 • K. Sikora
 • K. Jankowiak-Witek

 

Zespół Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • B. Skrzydlewska –Antos – przewodniczący
 • R. Futerhendler- z-ca przewodniczącego
 • K. Łabieniec
 • S. Filar –Bajor
 • Z. Łaskawiec

 

 

 

Kalendarz FB