Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska, podsumowujący w połowie kadencji działalność Zarządu Regionalnego za lata 2015-2016. Zjazd rozpoczął się od występu dwóch zespołów artystycznych:

1/ Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego "CANTO", działającego od 2008 roku przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze (Integracyjnej) pod kierunkiem p. Anny Szewczuk,

2/ Zespołu teatralno-wokalnego "BAJECZKA" Szkoły Podstawowej, funkcjonującej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Ewy Poniatowskiej i p. Moniki Mikulskiej. Przy obu jednostkach oświatowych działają Koła Przyjaciół Dzieci.

Prezentacja obu zespołów przyjęta została przez Delegatów i Gości Zjazdu z podziwem i uznaniem dla talentów i uzdolnień dzieci oraz zaangażowania prowadzących nauczycieli - pedagogów obu szkół.  Uczestnicy podziękowali za występ długimi brawami, a organizatorzy kwiatami oraz upominkami dla dzieci. Osiągnięcia dzieci są efektem ich pracowitości, a także okazywania pomocy ze strony szkół, nauczycieli oraz wsparcia Przyjaciół Dzieci z naszego Towarzystwa – powiedział prezes Ryszard Wach.

Wśród gości Zjazdu byli: p. Zofia Czernow - poseł na Sejm RP, p. Piotr Paczóski - z-ca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, p. Zygmunt Nowaczyk - z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha i członek Prezydium Zarządu Głównego TPD, p. Zbigniew Ładziński - Starszy Cechu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, od lat społecznik i przyjaciel dzieci, Włodzimierz Szyposz - Honorowy Członek TPD z Legnicy, p. Maria Silbert-Salabura - dyr. Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, p. Danuta Pawłowicz - dyr. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, p. Sabina Wach - z-ca dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jeleniej Górze.

            Zjazd Sprawozdawczy był również okazją do uhonorowania odznaczeniami TPD zasłużonych, wieloletnich działaczy Towarzystwa. Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymały: p. Krystyna Młodnicka z Jeleniej Góry oraz p. Renata Nicpoń z Legnicy. Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD zostali odznaczeni: p. Katarzyna Bielewicz-Czyczkan z  Kamiennej Góry, p. Dariusz Czekaj z Legnicy. Odznaką "Przyjaciel Dziecka" wyróżnieni zostali: p. Katarzyna Rydzy i p. Paweł Dziopa z Legnicy.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu TPD za lata 2015-2016 oraz informację o najważniejszych dokonaniach działaczy TPD z Dolnego Śląska przedstawił prezes Ryszard Wach. Delegaci Zjazdu otrzymali informację w formie pisemnej. Poszczególne Zarządy Okręgowe TPD z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia sporządziły obszerny opis własnych dokonań, realizowanych zadań i działalności pomocowej na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących różnych form wsparcia. A oto wizytówka działalności TPD na Dolnym Śląsku w liczbach:

 

- 246 kół TPD w tym 28 kół specjalistycznych ze względu na schorzenia zdrowotne dzieci;

- 5584 członków TPD;

- 14 placówek wsparcia dziennego (środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i inne);

- 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

- 3 punkty poradnictwa psychologicznego oraz kilkanaście innych punktów i grup wsparcia;

- formy wypoczynku w 2016 r. - 5047 uczestników na 124 turnusach, w tym rehabilitacyjnych;

- formy pomocy materialnej w 2016 r. - ok. 13,5 tys. dzieci i młodzieży (pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, dożywianie, okazjonalnie - paczki, upominki, nagrody).

Zwrócono uwagę, że znaczną, odczuwalną poprawę sytuacji wśród dzieci i rodzin na wsi i w mieście niesie program rządowy 500+, dzięki któremu więcej dzieci korzystało m.in.z wypoczynku zimowego i letniego.

Prezes Ryszard Wach podkreślił, że Zarząd Regionu Dolnośląskiego TPD jest koordynatorem oraz inicjatorem wspierającym jednostki organizacyjne TPD. Główny ciężar zadań kumuluje się w oddziałach okręgowych, które oprócz bieżącej działalności prowadzą także obsługę finansową realizowanych zadań i programów. Innym atutem jest bardzo duża różnorodność form pracy, każdy okręg wyróżnia się swoją specyfiką.

Grupa:

 

Kalendarz FB