Zwalczanie narkomanii - otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w drugim półroczu 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii w dniu 23.05.2014 r.

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12072,idmp,5,r,r

 

Kalendarz FB