e-Karta Dużej Rodziny

 
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać na swoich smartfonach nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie. Nie ma wówczas konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, jedna osoba może na swoim telefonie wyświetlić Karty wszystkich osób.
 
Ponadto aplikacja umożliwia szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji, a w niedługim czasie w aplikacji e-KDR,  zostanie wprowadzone powiadomienie dla posiadaczy Karty informacja o nowych Partnerach Karty lub ciekawych ofertach. Wnioskowanie o od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. 
 
Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta  oraz  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzi...  znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  https://www..mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-... znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu niż w formie tradycyjnej.  Informację o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzi...
 
Urząd Miasta w Jeleniej Górze służy wszelką pomocą przy składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Pytania w sprawie Kart Dużej Rodziny można kierować na adres email: wieczorek@jeleniagora.pl lub telefonicznie pod nr 75 75 46 131 i osobiście w pokoju nr 1 w przybudówce ratusza od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 

 

 

Kalendarz FB