Informacja prezydenta miasta jeleniej góry o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie uchwały nr 321.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 30 sierpnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

 

Projekt statutu został udostępniony do publicznego wglądu, w dniu 14 września 2017 r. :

-  w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,

- w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można było składać:

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

w terminie od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

W ww. terminie wpłynął jeden wniosek.

Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice” zawnioskowała o wprowadzenie do statutu zapisu umożliwiającego Radzie Jednostki posługiwanie się znakiem graficznym, w postaci byłego herbu Cieplic Śląskich Zdroju.

Powyższy będzie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Organizacyjną Rady Miejskiej.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

Kalendarz FB