Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada w swojej jesiennej ofercie szereg programów pomocy skierowanych do producentów rolnych posiadających gospodarstwo rolne na obszarach wiejskich. ARiMR prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, który zakończy się 13 grudnia. 

Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
22 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku w ARiMR przez tych rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy i otrzymać dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Również do 22 listopada 2019 r. można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.
Do 31 grudnia 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc jest przyznawana według kolejności wpływu wniosków do Agencji.

Więcej informacji dla poszczególnych programów znajduje się w załączniku, natomiast szczegóły oraz warunki poszczególnych projektów można uzyskać w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84 a także na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 

Kalendarz FB