Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku

 
Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku na terenie Miasta Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Jeleniogórskiego odbywać się będzie w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze przy ul. Komedy-Trzcińskiego nr 12 w terminie od dnia 01 do 29 marca 2018 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A - I piętro, pokój nr 106, tel. (075) 75-49-875 bądź (075) 75-49-872.

 

Kalendarz FB