Międzynarodowe Manewry Ratownicze

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. Miasto Jelenia Góra wraz z Komendą Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze organizowało Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  i Karkonoszy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Scenariusz manewrów został opracowany podczas spotkania zespołu roboczego projektu w Jeleniej Górze, które odbyło się 12 kwietnia 2018 r. Po oficjalnym otwarciu manewrów przez Pana Jerzego Łużniaka Zastępcę Prezydenta Miasta Jelenia Góra  oraz   Pana bryg. mgr inż. Radosława Fijołka Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, rozpoczął się panel naukowy. Następnie o godzinie 21.00 rozpoczęły  się nocne manewry, gdzie zgłoszone zespoły składające się z zawodowych oraz ochotniczych członków straży pożarnej z Polski oraz Republiki Czeskiej, mogły sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku podtopienia, upadku z wysokości  czy wypadku komunikacyjnego.  W ramach ćwiczeń, 14 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze miejsce miało upozorowane masowe zdarzenie w postaci ataku terrorystycznego. Do działań wkroczył oddział antyterrorystyczny oraz pirotechnicy.

W kolejnym dniu Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych uczestnicy przeszkoleni zostali między innymi z odbierania porodu w trudnych warunkach polowych, udzielania pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn,  urazów klatki piersiowej, brzucha i  urazów czaszkowo-mózgowych. Celem cyklicznych manewrów jest wymiana doświadczeń ze strony Polskiej oraz Czeskiej, zacieśnianie transgranicznej współprac jak i przećwiczenie sytuacji prowadzenia wspólnej akcji.

Kolejne Międzynarodowe Manewry Ratownicze planowane są w dniach 3-5 października 2018 r, wcześniej polscy i czescy przedstawiciele Partnerów projektu, jako zespół roboczy spotkają się we wrześniu w Jeleniej Górze, gdzie omówią  założenia do scenariusza kolejnych manewrów.

11

 

Kalendarz FB