kroniki projektów

Międzynarodowe Manewry Ratownicze pod kryptonimem DZWON

22

W dniach 02-04.10.2019r. na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz Miasta Jeleniej Góry odbyła się 4 edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych pod kryptonimem „DZWON”. W manewrach uczestniczyły głównie zespoły ratownicze PSP z województwa dolnośląskiego, uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych

(8 zespołów) w tym także z Jeleniej Góry

(3 zespoły) oraz powiatu jeleniogórskiego (3 zespoły) oraz zespoły z Republiki Czeskiej.

W środę w godzinach 21.00-1.00 odbyły się działania praktyczne w porze nocnej na terenie lotniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. W tym miejscu ratownicy udzielali pomocy w czasie wypadku samochodów osobowych, w czasie którego rannych było kilka osób. W czwartek 03.10.2019r. zaplanowano 6 zadań, które realizowano od godz. 9.00 do 18.00. Zadania polegały między innymi na dzieleniu pomocy rowerzyście, który na skutek wypadnięcia z trasy rowerowej uderzył w znajdujące się przy niej głazy czy na pokazaniu i przećwiczeniu metody postawienia samochodu na koła przy użyciu drabin nasadkowych z poszkodowanym w środku pojazdu. W ostatnim dniu manewrów odbyły się 2 zadania w Karpaczu. Przy górnej stacji wyciągu na Kopę ratownicy udzielali pomocy osobom, które były wychłodzone. W drugim epizodzie pomagano osobie, którą raniono nożem.

 

Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Tytuł projektu: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Klasyfikacja projektu: Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-02-28

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 3 114 449,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 954 559,55 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 5 szkół podstawowych (SP2,SP3, SP6,SP7,SP11) i 4 szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, ZSE, ZSEiT) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie III.2019-II.2021 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

 • wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910u (464K),

 • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym,

 • doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK,

 • oraz zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduk.) 130 nauczycieli (w tym 101K).

Grupa docelowa: 910 uczniów i 130 nauczycieli z jeleniogórskich szkół.

Regulamin rekrutacji:  pdf, doc 

2021/2022

Harmonogram udzielanego wsparcia 2021/2022

SP 3 październik, październik/listopad

ZSE

SP 7

I LO matematyka zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  06.10.2021 - 8.00-8.45, 15.10.2021 - 12.50-13.35, 22.10.2021 - 14.35-15.20, 29.10.2021 - 14.35-15.20

Partner: Profi Biznes Group

ICT, Certyfikowany kurs Psychoedukacji i coachingu w edukacji learning

Certyfikowany kurs Psychoedukacji i coachingu w edukacji learning

Młody inżynier - warsztaty w formie blended learning, Kurs ICT - obsługa narzędzi informatycznych i mobilnych do nauki (z dostępem do mobilnej platformy)

IRobot zajęcia z robotyki i  informatyki,  Kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy, Młody kreator – zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia

Trening zapobiegania agresji -szkolenie w formie blended learninig. PRAKTYCZNA PRZEDSIĘBIORCZOSĆ -kurs na mobilnej platformie w formie blended learning. Warsztaty CYM-praca z obrazem, rysunkiem i symbolem - zajęcia w formie blended learnig. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ PREDYSPOZYCJI OSOBOWYCH UCZNIA – IPD

 

2020/2021

Harmonogram udzielanego wsparcia 2020/2021:

Miasto Jelenia Góra

SP 2

Harmonogram - czerwiec 2021
Zmiany w planie zajęć 02.03.2021
Zmiany w planie zajęć

Zmiany w planie zajęć
Zdalnie

Sp 3

Zajęcia zawieszone

SP 6

Od 15.05.2021 aktualizacja 
Zdalnie + Linki
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - chemia odbywać się będą dwa razy w tygodniu wtorek i środa godz.7.15

SP 7

Harmonogram stacjonarny dla klas I-III
Zajęcia zawieszone
Odwołuję zajęcia prowadzone w tygodniu 19-23.10.2020 przez panią Ewę Maję (przyrodnicze I – III), panią Beatę Winkel (Przyrodnicze biologia IV – VIII), panią Magdalenę Gronek (informatyczne).

SP 11

Harmonogram - czerwiec 2021
Harmonogram - maj 2021

Harmonogram luty

Zdalnie/I-III stacjonarnie

Z powodu choroby Pani Joanna Drzazga (matematyka kl. 1-3)  odwołuje zajęcia do 16 listopada 2020 r.
Z powodu choroby Pani Izabela Pasoń (matematyka kl. 1-3)  odwołuje zajęcia do 14 listopada 2020r.
Pani Joanna Drzazga odwołuje zajęcia do 9 listopada 2020 r.  Pani Mirosława Biegus odwołuje zajęcia do 6 listopada 2020 r.
W dniach 16.10- 23.10 2020 r. odwołane zostają zajęcia p. Anny Kędzierskiej- Fidler (chemia) i p. Tadeusza Pazurkiewicza (informatyka).

I LO

02.06, 07.02, 14.06  zostały wznowione zajęcia wyrównawcze z matematyki

II półrocze - aktualizacjaII półrocze

Zdalnie

Od 30 kwietnia, a następnie co dwa tygodnie czyli 14.05, 28.05, 11.06 itd. zostaną przeprowadzone zajęcia rozwijające z fizyki. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 14.45-16.15 pod adresem    https://meet.google.com/oqi-rtrm-eqy
W dniu 01 marca nie odbędą się zajęcia uzupełniające z fizyki.
I LO im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze  zrealizowano 59 godzin z zajęć rozwijających z j. angielskiego prowadzonych przez p. Aldonę Mierzwę.
17.11 nie odbędą się zajęcia zdalne rozwijające z geografii.
Od dnia 06.10.2020 odwołane zostają zajęcia rozwijające z fizyki oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
Zajęcia rozwijające z fizyki są odwołane do dnia 07.10.2020r.

II LO

Zdalnie: od 01.06.2021od 01.05.2021od 01.04.2021od 01.03.2021od 01.02.2021, od 18.01.202121-22.12.202014-18.12.202007.12-11.12.202001.12-04.12.202023.11.-30.11.202016.11-30.11.2020,  09.11-13.11.202026-30.10.2020, 02-06.10.2020

Dnia 6.05.21 o godz. 12.15 odbędą się zajęcia z biologii - zad.2, grupa VIII.
Dnia 4.05.21 o godz. 13.00 odbędą się 4 godz. zajęć z biologii - zad.2, grupa VIII.
Dnia 27.04.21 o godz. 7.15, 8.00, 8.50 odbędą się zajęcia z biologii - zad.2, gr. VIII.
Dnia 16.04.21 o godz. 7.15 odbędą się dodatkowe zajęcia z biologii - zad. 1, grupa III.
Dnia 14.04.21 odbędą się dodatkowo zajęcia z biologii - zad.1,grupa V.
Dnia 20.04.21 odbędą się zajęcia z matematyki prowadzone z p. M. Bentkowską - zad.2, gr. IV.

Zajęcia z matematyki zad.2, gr.VI i Zajęcia z fizykizad.2, gr. XII odbędą się w grudniu.
Dnia 13.10.20 nie odbędą się zajęcia z matematyki - zad.2, gr. V.
W dniach 2 - 8.10 nie odbędą się zajęcia j. francuskiego.
W dniach od 5 - 9.10.20 nie odbędą się zajęcia z matematyki prowadzone przez p. M., Purzycką.

ZSE

Aktualizacja 17.05.2021
Zdalnie
 - zajęcia rozwijające z geografii nie odbędą się 26.10 oraz 2.11 (2.11 jest w szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych).

Od 7.04 do 5.05 zostają zawieszone zajęcia rozwijające z fizyki (gr. 2) z powodu realizacji przez uczniów praktyk zawodowych. 
Od 23.11 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego (środa, 14.10-14.55), matematyki (wtorek, 8.00-8.45), zajęcia rozwijające z j. angielskiego (środa, 11.25-12.20), matematyki (poniedziałek, 14.1-14.55).
25.11 (środa) nie odbędą się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego z godziny 14.10 - 14.55.
Od dnia 16.11 zajęcia rozwijające z informatyki (gr. 1, 2, 3), zajęcia rozwijające z matematyki (czwartek) oraz zajęcia rozwijające z fizyki ( tylko grupa 1) na czas nauczania zdalnego.
Od 9.11.2020 zostają zawieszone następujące zajęcia projektowe w trybie zdalnym do dnia powrotu uczniów do szkoły:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego - poniedziałek 13.20 - 14.05,
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - poniedziałek i środa - 8.00 - 8.45,
-zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii - piątek - 8.00 - 8.45, poniedziałek - 14.10 - 14.55
- zajęcia rozwijające z geografii - poniedziałek - 8.00 - 9.30.
Dodatkowa godzina zajęć z projektu: 9.10 - zajęcia rozwijające z języka angielskiego - godz. 9.40 - 10.25  s. 103

ZSEiT

W kwietniu, maju, czerwcu zajęcia się nie odbywają.
Aktualizacja - marzecZdalnie
26.10.2020 nie odbędą się zajęcia grupy 8I 14:15-15:00.
W dniu 09.10.2020 nie odbędzie się 2 godzina zajęć grupy 9A w godz.14:15 - 15:00; termin odrobienia zajęć zostanie podany w najbliższym czasie;
Zajęcia grupy 12A z dnia 14.10 zostaną przesunięte na 12.10 na godzinę: 07:10 - 07:55, z powodu obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
W dniu 09.10.2020 nie odbędzie się 2 godzina zajęć grupy 9A w godz.14:15 - 15:00; termin odrobienia zajęć zostanie podany w najbliższym czasie;
Zajęcia grupy 12A z dnia 14.10 zostaną przesunięte na 12.10 na godzinę: 07:10 - 07:55, z powodu obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
08.10.2020 nie odbędą się zajęcia grupy 1G o godzinie 14:15-15:00.
W dniach 14 do 25 września nie odbędą się zajęcia z biologii zad.1, gr. III, zad.1, gr. V, zad.1, gr. IV, zad.2, gr. VIII.

Partner: Profi Biznes Group

2020/2021

Kreowanie profesjonalnego wizerunku, Warsztaty CYM od. 23.06.2021
Coaching II grupa
Budowanie zespołów, Warsztaty z zakresu zagrożeń cyberrprzestrzeni, Warsztaty CYM, Zabawy psychoedukacyjne

I-Robot, Kreowanie profesjonalnego wizerunku - stacjonarnie
DORADZTWO ZAWODOWE –badanie IPD, 
Młody kreator – zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia – warsztaty w formie b-learning dla uczniów SP 2 w Jeleniej Górze,
ICT dla nauczycieli,
Kurs przygotowujący do pracy doradcy zawodowego 

I DZIEŃ: 16.03.2021 - 16.00 - 20.00 - Monika Józefowicz , II DZIEŃ: 23.03.2021 - 16.00 - 20.00 - Monika Józefowicz, III DZIEŃ: 30.03.2021 - 16.00 - 20.00 - Berenika Gocłowska IV DZIEŃ: 06.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Monika Józefowicz, V DZIEŃ: 08.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Monika Józefowicz, VI DZIEŃ: 13.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Berenika Gocłowska, VII DZIEŃ: 21.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Berenika Gocłowska, VIII DZIEŃ: 27.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Berenika Gocłowska, IX DZIEŃ: 29.04.2021 - 16.00 - 20.00 - Monika Józefowicz

Zabawy psychoedukacyjne

Harmonogram zajęć od 03.03.2021

Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji
Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji

Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji

Harmonogram udzielanego wsparcia 2019/2020

Zajęcia w trybie zdalnym:

SP 6

SP - 11

Pani Julita Dygnas  od 26 maja 2020 r. prowadzi zajęcia logopedyczne online. Terminarz zajęć online:  wtorek  I grupa - 10.30 - 11.30,  II grupa - 11.30 - 12.30

I LO
W okresie kwarantanny  i zdalnego nauczania w  I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze będą realizowane następujące  zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
2. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego
3. Zajęcia rozwijające z fizyki
4. Zajęcia rozwijające z chemii
5. Zajęcia rozwijające z biologii

Natomiast zawieszone zostają zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
3. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
4. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
5. Zajęcia rozwijające z matematyki
6. Zajęcia rozwijające z geografii 

II LO
Dnia 10.11.20 nie odbędą się zajęcia z geografii. W/w zajęcia odbędą się dnia 12.11.20 o godz. 11.40.

Zajęcia z gr. VIII z geografii odbędą się dnia 27 i 29.04.20 w godz. 9.45 - 10.30 - nauczanie zdalne.

ZSE - harmonogram zajęć online

ZSEiT - harmonogram zajęć online

Informuję, że w związku z decyzją Rządu RP o zamknięciu placówek edukacyjnych z powodu zagrożenia koronawirusem zajęcia w ramach projektu nie będą się odbywały od 12.03 do 29.03.2020 r. Koordynator projektu: Alicja Raczek

SP 2

Dania 05.03.2020 nie odbędą się zajęcia z j.angielskiego z godziny 14.30 prowadzone przez p. M.Lisowską-Lach.
Z powodu choroby nauczyciela p. S.Chancewicza (L-4 do 20.12.2019r.), zostają odwołane zajęcia rozwijające z informatyki, odbywające się we wtorek w godzinach 8.00 - 8.45. 
Zajęcia matematyczne z 09.12.2019r. godz. 12.45-3.30 nie odbędą się.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii z dnia 16.12.2019r. prowadzone przez p. D.Lisowską nie odbędą się. Zostaną odpracowane w dniu 9.12.2019r. (będą trwały 2 godziny - pierwsza godzina zgodnie z planem, druga - w ramach odrobienia).
Zajęcia informatyczne zaplanowane na czwartek godz. 13.40 - 14.25 nie odbędą się.

SP 3

Zajęcia z Panią Danutą Zapał w dniu 25.02.2020 nie odbędą się.
Zajęcia prowadzone przez Panią Joannę Podobińską środa, piątek 5 i 7.02 nie odbędą się.
W dniach 07-10.01 zajęcia projektowe nie będą realizowane.
Zajęcia P. Doroty Gasiulewicz, które odbędą sie 19.12.2019 r. (w czwartek) będą realizowane od godziny 10:20 do godziny 11:05
16.12 zajęcia P. Krzysztofa Tomaszewskiego nie odbędą się.
Zajęcia Pana Rafała Kruczkowskiego, które są planowane wpiątek 12:45 – 14:25 – I i II grupa – 2 godziny – s. 116 z powodu choroby nie odbędą się.
24.10 zajęcia u Pani Marioli Kościuczyk nie odbędą się (czwartek 11:45 – 13:15 – 2 godziny)

SP 6

W piątek 28.02.2020 nie odbędą sie zajęcia rozwijające z języka angielskiego -. Pani M. Byler 28.02.2020 godz. 12.25 - 13.30.
4.12.2019 nie odbędą się zajęcia z matematyki - Pani K.Gnich godz 13.40

SP 7

Odwołane zostają zajęcia: 4.02.2020 : z informatyki 12.45 – 13.30 M.Stefańska oraz z matematyki J.Postępska 13.35 – 14.20, 5.02.2020 : z j.angielskiego K.Wojciechowicz-Tomczyk 12.45 – 13.30 oraz z matematyki J.Postępska 12.45 – 13.30
28.01 i 29.01.2020 nie ma zajęć z matematyki z J.Postępska
29.01.2020 nie ma zajęć z j.angielskiego K.Wojciechowicz –Tomczyk
Zajęcia 21.01.2020 – z informatyki godz.12.45-13.30, 22.01.2020 z nauk przyrodniczych godz14.25 – 15.10 oraz 15.15.-16.00,24.01.2020 z informatyki godz. 12.45 – 13.30 - zostają odwołane.
Zajęcia z informatyki we wtorek (14.01) i w piątek (17.01) od 12.45 – 13.30 są odwołane.
Zajęcia z nauk przyrodniczych w środę 8.01.2020  15.15 – 16.00 oraz w piątek  10.01.2020 13.35 – 14.20 są odwołane.
Odwołuję zajęcia z informatyki piątek 20.12.2019 godz. 12,45 – 13,30 Magdalena Stefańska.
Odwołuję dzisiejsze (16.12) zajęcia zad 2 nauki przyrodnicze I –III , zajęcia będą odrobione w piątek 20.12.2019 11.40 – 12,25
Nie odbędą się dzisiaj (11.12) zajęcia z fizyki zad 2. Godz.15.20 – 16.05, zostaną odrobione 18.12.2019 godz, 16.10 – 16.55
Matematyka (zad 2) 5.11 wtorek 13:35 – 14:20 oraz matematyka (zad 1) 6.11 środa 12:45 – 13:30 nie odbędą się.

SP 11

W dniach 24.02-28.02 2020 r. z powodu choroby nauczycieli nie odbędą się zajęcia z chemii( p. Anna Kędzierska-Fidler) oraz z jezyka angielskiego( p. Małgorzata Mojżesz- Budzikowska).
Pani Agnieszka Grenda odwołuje zajęcia w dniu 11.12.2019 r. (grupa II), Zajęcia odbędą się 12.12.2019 r. o godz.13.40-14.25. 
p.  Żaneta Czuchraj  odwołuje zajęcia z języka angielskiego w dniach 5-6 grudnia 2019 r. (SP 11)
W dniu dzisiejszym (04.12) z powodu nieobecności p. Anna Kędzierska-Fidler odwojuje zajęcia z chemii dla grupy I ( 12.45- 14.15)- SP 11.
p. Agnieszka Grenda 6 grudnia 2019 r. odwołuje zajęcia terapii pedagogicznej dla grupy I.  Zajęcia będą odrobione 20.12.2019 r. o godzinie 14.35.
Pani Marta Gołębiowska odwołuje zajęcia z języka niemieckiego w dniu 2 grudnia 2019 r. (L-4)
p. Julita Dygnas odwołuje zajęcia z logopedii w dniach 3.12.2019 i 6.12.2019 r. (L-4)
Nie odbędą się zajęcia logopedyczne w dniach:26.11.2019 r. (grupa I i II).
W dniach 20-22.11.2019 zajęcia z p. Mariolą Miszczuk ( Zadanie 1 poz. 3- matematyka) zostają odwołane.
Zajęcia logopedyczne, które nie odbyły się 5.11.2019 r. (odwołane z powodu L4), zostaną zrealizowane : 1 grupa - 21.11.2019 r. 2 grupa - 28.11.2019 r.
Dnia 5 listopada odwołane będą zajęcia z logopedii, które prowadzi pani Julita Dygnas (L-4)- Zadanie nr 5 poz. 1. 

I LO

W dniu 10.03.  zostały odwołane zajęcia wyrównawcze z matematyki, które miały się odbyć w godz. 14.35-15.20.
W dniu 10 marca nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego prowadzone przez p. A. Mierzwę.
Zajęcia rozwijające z fizyki zostają zawieszone do odwołania.
W dniu 4.02.2020r nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki.
W dniu 31 stycznia nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki.
W dniu 30.01.2020r (czwartek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z chemii.
W dniu 27.01.2020 nie odbędą się zajęcia rozwijające z geografii.
W dniu 20.01.2019r. zostają odwołane zajęcia rozwijające z geografii.
23 stycznia zostają odwołane zajęcia rozwijające z fizyki.
W styczniu zajęcia rozwijające (zad. nr 2)  z fizyki  nie odbędą się 09.01, 16.01, 30.01 oraz zajęcia wyrównawcze z fizyki (zad. nr 1) nie odbędą się w dniach: 07.01, 21.01, 04.02, 03.03, 17.03, 31.03.
W dniu 9.01 zostają odwołane zajęcia rozwijające  z języka angielskiego prowadzone przez p. A. Mierzwę na 7 lekcji.
W dniu 19.12 nie odbędą się zajęcia rozwijające z j. angielskiego oraz w dniu 20.12. nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki.
W dniach 17.12 oraz 20.12 z powodu choroby nauczyciela nie odbedą się zajęcia wyrównawcze z matematyki (zad. nr 1).
W dniach 12 i 19 grudnia nie odbędą się zajęcia rozwijające (zadanie nr 2) z chemii.
W dniu 25 listopada zajęcia rozwijające z geografii odbędą się w terenie. Miejscem przeprowadzenia zajęć będzie Wzgórze Kościuszki - profil geologiczny Karkonoszy. 

W związku z odbytymi w październiku warsztatami z fizyki z zajęć wyrównawczych ( zad.1) oraz fizyki z zajęć rozwijających (zad.nr 2) w miesiącach listopad i grudzień nastąpi zmiana harmonogramu z tych zajęć.
Zajęcia wyrównawcze z fizyki  prowadzone przez p. B.Michałowską w listopadzie odbędą się w dn. 19.11.2019, natomiast odwołane są w dniach: 05,11; 12.11; 26.11. W grudniu odwołane zostały zajęcia w dniu 10.12.2019 r.
Zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L.Trębickiego zostały odwołane w dniach 14.11, 21.11, 28.11.
W dniu 07 listopada nie odbędą się zajęcia rozwijające z biologii.
W dniu 29 października nie odbędą się zajęcia z fizyki z zadania 1. prowadzone przez p. Beatę Michałowską.
W dniach 22 i 24 października nie odbędą się zajęcia z zadania 2:  - język angielski prowadzone przez p. A. Mierzwę  oraz z fizyki w dniu 31 października prowadzone przez p. L. Trębickiego.
W dniach 25-26.10.2019  zajęcia z zadania 1 i 2  z fizyki odbędą się w formie warsztatowej w Janicach.
W dniu 24.10.2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L. Trębickiego (przeniesione na na warsztaty w Janicach).

II LO

Dnia 11.03.20 odbędą się dodatkowe zajęcia z geografii - zad.1, gr. VII, godz. 14.10.
W dniach 02-09.03.20 r. nie odbędą się zajęcia z chemii.
Dnia 27.02.20 nie odbędą się zajęcia z j. angielskiego - zad.1, gr. III.
Dnia 26.02.20 odbędą się dodatkowo zajęcia z geografii - zad. 1, gr. VII.
Dnia 27.02.20 nie odbędą się zajęcia z chemii - zad.1, gr.I. Zajęcia te odbędą się dnia 5.03.20 o godz. 7.15 w s. 7.
Dnia 24.02.20 nie odbędą się zajęcia biologii - zad.1 , gr. V. Zajęcia te odbędą się dnia 26.02.20 o godz. 13.25.
Dnia 05.02.20 nie odbędą się zajęcia z chemii - zad.2, gr.I. W/w zajęcia odbędą się 06.02.20 o godz. 14.15.
Dnia 05.02.20 o godz. 13.25 odbędą się zajęcia z geografii - zad.1, gr. VII.
Dnia 07.02.20 nie odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. VI.
1/ dnia 30.01.20 na 8 lekcji odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. VI zamiast 31.01.20, 2/ dnia 01.02.20 odbędą się zajęcia terenowe prowadzone na obszarze KPN:
zad.2, gr. X - fizyka, zad.2, gr. II - chemia, zad.2, gr. VIII - biologia, zbiórka pod szkołą o godz. 8.00, 3/ dnia 03.02.20 odbędą się zajęcia z fizyki zad.2, gr. IX o godz. 15.00 na Politechnice Wrocławskiej.

Dnia 21.01.20 r.  odbędą się zajęcia terenowe - Piechowice, Cicha Dolina w godz. 14.00 - 19.00: 1/ zad.2, gr. V - matematyka, 2/ zad.2, gr. XII - fizyka, 3/ zad.2, gr. II - chemia.

W dniach 14 - 15 stycznia 2020 r. nie odbędą się zajęcia z biologii: 1/ zad.1, gr. II, 2/ zad.2, gr. VII, 3/ zad.2, gr. VI.

Zajęcia z fizyki zad.1, gr.IV odbędą się o godz.8:00 dnia 20.12.2019 zamiast o godz. 13:25.
Dnia 17.12.19 nie odbędą się zajęcia j. francuskiego.
Dnia 9.12.19 nie odbędą się zajęcia z matematyki - zad.2, gr. IV.
Dnia 5.12.19 nie odbędą się zajęcia j. niemieckiego zad.2, gr. I.
W dniach 02-13.12.19 odwołane są zajęcia prowadzone przez M. Buczyńskiego.
W dniach od 2 - 3 grudnia odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone w terenie - Przesieka - zad. 2, gr. XII;  zad.2, gr. VI;  zad.2, gr. IV.

Dnia 14 grudnia odbędą się zajęcia terenowe prowadzone na terenie KPN:
zad.2, gr. X;  zad.2, gr. II;  zad. 2, gr. VIII.

Dnia 26.11.19 na lekcji 0 odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. IX zamiast dnia 3.12.19.
Dnia 21.11.19 zajęcia z fizyki odbędą się:

1/ zad.2, gr.XI na 3 i 4 godzinie lekcyjnej,
2/ zad.2, gr. IX na 8 godzinie lekcyjnej.

W dniach 19 - 22.11.19 nie odbędą się zajęcia z matematyki: 1/ zad.1 gr. II, 2/ zad.1 gr.I
W dniach 19 - 22.11.19 nie odbędą się zajęcia z j. niemieckiego, j. angielskiego i geografii oraz biologii prowadzonej w s.6.
W dniach 13 - 15.10.19 zajęcia z matematyki prowadzone przez M. Purzycką są odwołane.
Nie odbędą się zajęcia z matematyki dnia 12.11.19 prowadzone przez M. Purzycką.

Zajęcia z fizyki zaplanowane na dzień 15.11.19 nie odbędą się. Zostaną odpracowane dnia:
07.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.,
21.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.
Dnia 31.10.19 na 8 i 9 godzinie lekcyjnej odbędą się zajęcia z fizyki za 22.11.19.
Dnia 26.10.19 odbędą się zajęcia terenowe prowadzone przez nauczycieli fizyki, biologii, chemii na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Nie odbędą się zajęcia:
1/ j. angielskiego dnia 22 i 25 października 2019 (prowadzone w sali 3b),
2/ geografii dnia 24 października 2019 r.

Zajęcia z biologii, które miały odbyć się dnia 14.10.19 o godz. 14.15 odbędą się dnia 16.10.19 o godz. 13.25.

Dnia 14.10.19 zajęcia nie odbędą się.
Dnia 3.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Bentkowską          o godz. 8.00.
Dnia 4.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Purzycką              o godz. 13.25.
Dnia 4.10.19 odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone przez Z. Czekałę i M. Pajor - Jośko o godz. 15.00 na terenie Jeleniej Góry.
 

ZSE

Nie odbędą się zajęcia rozwijające z informatyki dnia 5.03 z godziny 8.00- 9.35 , 14.10 - 14.55 oraz z dnia 6.02 z godziny 14.10 - 14.55
Dnia 7.03 w godzinach 9.00 - 10.30 odbędą się dodatkowe zajęcia rozwijające z fizyki.

Dodatkowe zajęcia projektowe:
- 8.02 oraz 22.02 - od 9.00- 10.30 - zajęcia rozwijające z fizyki,
-10.02,11.02,12,02 - od 9.00 - 11.25 - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,
-10.02, 12.02 - od 9.30 - 11.55 - zajęcia rozwijające z matematyki,
-11.02 - od 10.00 - 12.25 - zajęcia rozwijające z matematyki.

4.02 (wtorek) nie będzie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ZSE.

W sobotę - 25.01 w godzinach 10.00 - 11.30 odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki w ZSE.
Nie odbędą się dzisiejsze (poniedziałek - 13.01.) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego z godziny 14.10-14.55.
W środę 18.12 nie odbędą się w ZSE zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające z informatyki. Również nie będą się odbywały zajęcia od 23.12.2019 do 6.01.2020.
Nie odbędą się 13.12. zajęcia rozwijające z informatyki z godziny 13.20 - sala P07 a w poniedziałek 16.12 odbędą się dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
Nie odbędą się dzisiejsze zajęcia rozwijające z geografii (5.12.) oraz zajęcia rozwijające z informatyki dnia 6.12. z godziny 13.15 w ZSE.
Nie odbędą się dzisiejsze (02.12) zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
Nie odbędą się dzisiejsze (29.11) zajęcia z informatyki z godziny 13.20
27.11.2019 (środa) nie odbędą się w ZSE zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z nauk przyrodniczych (geografia).
Nie odbędą się zajęcia zaplanowane na czwartek 31.10. w związku z dniem wolnym od zajęć.
Dnia 7-8.10.2019 zajęcia rozwijające z matematyki (zad. 2) nie odbędą się.

ZSEiT

- W związku z organizacją wycieczki klasowej - nie odbędą się zajęcia grupy 4M dnia 10.03.2020r. na 7 godzinie lekcyjnej. Zajęcia zostają przeniesione na 12.03.2020r. na 8 godzinę lekcyjną. 
- W dniu 31.01.2020 r. odwołane są zajęcia grup 9A - j.angielski  i 12A - j. angielski. 
- zajęcia grupy 1G w dniu 10.12.2019 - odbędzie się tylko pierwsza godz. zajęć.
- zajęcia grupy 1G w dniu 03.12.2019r. zostają odwołane i przeniesione na 10.12.2019r. na godzinę 14:15-15:00. 
- zajęcia grupy 9A - nie odbyły się 28.11.2019 z powodu awarii w szkole i zostaną przeniesione na 29.11.2019r. na 15:05 - 15:50
- grupa 4M ma przeniesione zajęcia z 11.12.2019r. na 12.12.2019r. na godzinę 14:10 -  15:00. 
- grupa 5M dnia 21.11.2019 odbędzie zajęcia zamiast na 9 godzinie lekcyjnej na 8 - czyli o 14:15-15:00.
- grupa 9A odrobi odwołaną 14.11.2019 1 godzinę zajęć w dniu 22.11.2019 na 9 lekcji (15:05 - 15:50). 

- grupa 8I - zajęcia z dnia 25.11.2019r. zostają przeniesione na 09.12.2019r. na godzinę: 15:05-15:50.
- grupa 9A - zajęcia w dniach: 14.11.2019 i 15.11.2019 nie odbędą się. Termin dodatkowy zostanie podany po powrocie nauczyciela z L4.
z powodu lekcji skróconych zostaną zmienione godziny 2 spotkań:
grupa 1G w dniu 29.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 11:35 - 12:20
grupa 5M w dniu 31.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 12:45 - 13:30.

Zadania Partnera - harmonogram

Zadanie nr 7 

Zamówienia publiczne:

1. Doposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania

Publikacje:

1. Nowy sprzęt technologii informacyjno - komunikacyjnej w jeleniogórskich szkołach

 

Rodo – Klauzula Informacyjna Dla Uczestników Projektu Edukacja Kluczem do Kariery

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”

nr RPDS.10.04.03-02-0001/17

 

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z udziałem w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest:

 • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

 • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

 1. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;

 • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;

 1. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;

 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.

 3. W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 

 1. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent - SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, Partner – Miasto Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-560 Jelenia Góra oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;

 2. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;

 3. Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

 4. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

 5. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Projekt Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Całkowita wartość projektu:
 • 1 273 827,12 zł
Wartość dofinansowania projektu:
 • 1 183 917,12 zł

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”
 
Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.
Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31
 
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich:
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 174 uczniów/uczennic (w tym 92dz) do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2019r..
Grupa docelowa
 • 174 uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (92K, 82M)
 • 10 nauczycieli prowadzących praktyczną naukę zawodów (7K, 3M)
 • 3 Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe
 
        ◦ Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
        ◦ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
        ◦ Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze
 

 

Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

Klasyfikacja projektu: 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 1.3 Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ.

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-06-30

Całkowita wartość projektu: 2 512 437,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 376 828,20 zł

Opis projektu:

Cel: Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacji u 692 uczniów (w tym 346 dziewcząt) z 7 szkół podstawowych (w tym 1 szkołę podstawową w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w woj. dolnośląskim (m. Jelenia Góra), poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalnych oraz wyposażenie 7 szkolnych pracowni, a także podwyższenie kompetencji 102 nauczycieli (86 K, 16 M) z 7 szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

Szkoły objęte wsparciem: SP nr 7, SP nr 8, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 2, SP nr 3,SOS-W

Kryptonim „Krokus” – czyli III edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych

22

Po raz trzeci, w dniach 10- 12 kwietnia 2019 r., na terenie Powiatu Jeleniogórskiego odbyły się Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach projektu unijnego " Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" realizowane wspólnie przez Miasto Jelenia Góra z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Ponownie przedstawiciele Państwowych jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski oraz Republiki Czeskiej ćwiczyli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnorodnych sytuacjach. Podczas pierwszego dnia Manewrów, odbyły się nocne ćwiczenia, gdzie zgłoszeni uczestnicy musieli zmierzyć się ze zdarzeniem mnogim, w tym przypadku był to wypadek komunikacyjny 3 pojazdów. Na drugi dzień Manewrów najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie Miasta Jelenia Góra. W Times Gates- Bramach Czasu scenariusz zdarzenia zakładał wybuch niewybuchu, gdzie w strefie eksplozji znajdował się saper, który rozminowywał teren podziemi. Głównym zadaniem ratowników było rozebranie sapera z kombinezonu przeciwwybuchowego i udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnym istotnym ćwiczeniem było udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzenia termicznego i chemicznego, ratownicy działali na terenie Escape Room w Jeleniej Górze. Ratownicy mogli sprawdzić swoje umiejętności również w sytuacjach udaru mózgu u poszkodowanego, zawału serca, złamań nogi czy obojczyka, udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy również w przypadku rany postrzałowej jak i śpiączki hipoglikemicznej. Ćwiczenia nie tylko podnoszą kwalifikacje ratowników, ale integrują i uczą współdziałania polskich i czeskich partnerów projektu.  Kolejne Międzynarodowe Manewry Ratownicze planowane są w dniach 2-4 października 2019 r. wcześniej polscy i czescy przedstawiciele Partnerów projektu, jako zespół roboczy spotkają się we wrześniu w Jeleniej Górze, gdzie omówią  założenia do scenariusza kolejnych manewrów. 

Projekt Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego Pumptrack wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze" - dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

Projekt Zintegrowani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowani”

 

 

Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. - Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1. - Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

9.1. A - drugi typ operacji

 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

 • Wartość całkowita - 605.588,00 zł;

 • Wartość dofinansowania – 545.708, 00 zł.

 

Zakres projektu: rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od lat 12 i absolwentów z dwóch lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym. Dofinansowanie, w ramach projektu, będzie przeznaczone na:

 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

 • kursy i szkolenia oraz zajęcia o różnorodnych celach w 6 osobowych grupach, zgodnie z poniższą charakterystyką;

 • 1-dniowe zajęcia wyjazdowe celem uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych;

 • wyżywienie uczestników projektu;

 • zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań przewidzianych w niniejszym projekcie;

 • wyposażenie pracowni zajęciowych, takich jak m. in. do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i autoprezentacji;

 • wynagrodzenia kadry pedagogicznej;

 • transport uczestników projektu.

 

Przewidziane w projekcie zajęcia w 6 osobowych grupach mają następujący charakter:

 • specjalistycznego doradztwa zawodowego;

 • treningu umiejętności społecznych i podniesienie kompetencji (w zakresie: autoprezentacji i budowania relacji w grupie, prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania własnym budżetem oraz efektywnego spędzania czasu wolnego);

 • terapeutyczny (m. in. poprzez zajęcia muzyczne i teatralne, zooterapię i floroterapię z elementami fotografii),

 • praktyczno-poznawczy (zajęcia w zakładach pracy i instytucjach publicznych).

Etap realizacji projektu:

 1. W dniu 29.07.2017 roku Gmina Jelenia Góra podpisała (wraz z Województwem Dolnośląskim i 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego) List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zintegrowani”, w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01.-IP.02-02-262/17.

 2. W dniu 10.05.2018 roku Gmina Jelenia Góra podpisała umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowani”.

 3. W styczniu 2019 roku rozpoczęły się zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze.

 

Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie...

Miasto Jelenia Góra w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020, Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie planowane założenia na rok 2018. Dwa najważniejsze zakupy jakimi były średni wielospecjalistyczny samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4, do usuwania skutków klęsk żywiołowych na podwoziu SCANIA P 360 oraz  specjalistyczny samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych – Renault Trafic, wykorzystywane są obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Jelenia Góra oraz osobom przebywającym czasowo na terenie miasta. Samochód specjalistyczny został  wyposażony w sprzęt niezbędny do działania  w sytuacjach kryzysowych między innymi w  agregat prądotwórczy o mocy min. 2,0 kW oraz zestaw 2 najaśnic LED,  torbę medyczną do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zestaw do segregacji osób poszkodowanych w wypadkach masowych - zestaw TRIAGE. Nowo zakupiony sprzęt wykorzystywany był również podczas II edycji Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych, w których uczestniczyli przedstawiciele służb ze strony polskiej oraz czeskiej.

 
Wymiana doświadczeń i wiedzy oraz wzajemna miedzynarodowa pomoc przy rozwiązywaniu problemów sprawdziła się nie tylko podczas Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych ale i w czasie realnej akcji, która miała miejsce 17 listopada 2018 r. podczas pożaru lasu w Karkonoszach. Wspólne ćwiczenia służb polskich i czeskich pozwalają na  poszerzenie horyzontów oraz zgrywanie się służb, aby własnie podczas realnego zagrożenia umiejetnie ze sobą współpracować.
W ramach prowadzonego projektu aktualnie trwają uzgodnienia odnośnie zatwierdzenia wspólnego planu ratowniczego polsko – czeskiego  do zabezpieczenia  pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Plan ratowniczy jest dokumentem zawierającym procedury odnośnie pomocy w sytuacji kryzysowej mającej miejsce na pograniczu, oraz odnajdziemy w nim baze sił i środków jednostek pożarniczych i służb zarządzania kryzysowego. 
 
W dniu 10 grudnia odbędzie się spotkanie podsumuwujace działania wszystkich partnerów projektu oraz omówienie  zadań zrealizowanych w 2018 r. Będą również sprecyzowane kwestie realizacji planowanych ćwiczeń, szkoleń oraz inwestycji w następnym roku. W 2019 roku Miasto Jelenia Góra  w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” bedzie realizowało bardzo ważną inwestycję jaką będzie zakup i montaż  hydrologicznych stacji pomiarowych wraz ze stacją bazową, które będą stale monitorowały stan wód na rzekach i pomogą  ostrzegać mieszkańców Miasta Jelenia Góra przed zagrożeniami. Będą też zakupy doposażenia osobistego członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jeleniej Góry oraz zakup specjalistycznego wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do samochodu pożarniczego.
Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. i ostatni rok zapowiada się  równie pracowicie i ciekawie  pod względem zaplanowanych do realizacji zadań, o których więcej informacji będziemy przekazywać   w następnych publikacjach.
Współpraca służb polsko-czeskich ma znacznie szerszy wymiar niż tylko realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym. Pozwala na integracje międzynarodową i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a także wypiera jakiekolwiek podziały narodowościowe i bariery  językowe, wspiera nawiązywanie przyjaźni ponad granice państw, zbliża ludzi i otwiera nowe perspektywy. 
 

Druga Edycja Manewrów - 2018 p.k URAN

W dniach 03-05.10.2018r. na terenie powiatu jeleniogórskiego odbędą się XXVI Międzynarodowe Manewry Ratowniczep.k. „URAN”. W manewrach uczestniczyć będą zespoły ratownicze głównie z województwa dolnośląskiego. Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyć będą także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej oraz funkcjonariusze Policji. Manewry mają wymiar międzynarodowy ponieważ uczestniczyć w nich będą także strażacy z Republiki Czeskiej. Manewry realizowane będą w ramach projektu unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze Środkow Europejskiegi Funduszu Rozwoju Regionalneg w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

W pierwszym dniu manewrów (środa 03.10.2018r. ) zaplanowano dwugodzinną sesję wykładową, na której omówione zostaną zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w czasie zdarzeń z materiałami promieniotwórczymi oraz informacje dotyczące defibrylatorów AED. W godzinach 21.00-1.00 zaplanowano działania praktyczne w okolicach Wilczej Poręby w Karpaczu. Zespoły ratownicze będą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym z trzema osobami poszkodowanymi. Kolejne z zadań obejmować będzie pomoc osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Czynności ratownicze prowadzone będą z wykorzystaniem defibrylatorów treningowych AED. Ostatnie z zadań w środę będzie obejmować pomoc osobie, u której wystąpił masywny krwotok z uszkodzonej tętnicy udowej.

Drugi dzień manewrów (czwartek 04.10.2018r.) obejmie 5 zadań, z których 3 zlokalizowane będą w kowarskiej kopalni. Ratownicy będą udzielali osobie z atakiem astmy, osobie z chorobą popromienną oraz turyście, który doznał złamania obojczyka wskutek upadku. Pozostałe 2 zadania odbędą się w Ścięgnach i będą związane z różnym sposobami udrażniania dróg oddechowych oraz postępowaniem w przypadków osób z poparzeniami.

W trzecim dniu manewrów (piątek 05.10.2018r.) zaplanowano 3 zadania. Na Górze Grodna w Sosnówce ratownicy będą mieli do czynienia z urazem czaszkowo-mózgowym po upadku z wysokości. Na Górze Witosza w Staniszowie osoba dozna złamania kości udowej. Ostatnim zadanie związane będzie z ratownictwem technicznym i odbędzie się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze.

Subscribe to RSS - kroniki projektów

 

Kalendarz FB