Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Tytuł projektu: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Klasyfikacja projektu: Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-02-28

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 3 114 449,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 954 559,55 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 5 szkół podstawowych (SP2,SP3, SP6,SP7,SP11) i 4 szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, ZSE, ZSEiT) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie III.2019-II.2021 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

  • wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910u (464K),

  • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym,

  • doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK,

  • oraz zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduk.) 130 nauczycieli (w tym 101K).

Grupa docelowa: 910 uczniów i 130 nauczycieli z jeleniogórskich szkół.

Regulamin rekrutacji:  pdf, doc 

Harmonogram udzielanego wsparcia 2019/2020

Zajęcia w trybie zdalnym:

SP 6

I LO
W okresie kwarantanny  i zdalnego nauczania w  I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze w kwietniu będą realizowane następujące  zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
2. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego
3. Zajęcia rozwijające z fizyki
4. Zajęcia rozwijające z chemii
5. Zajęcia rozwijające z biologii

Natomiast zawieszone zostają zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
3. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
4. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
5. Zajęcia rozwijające z matematyki
6. Zajęcia rozwijające z geografii 

II LO

Zajęcia z gr. VIII z geografii odbędą się dnia 27 i 29.04.20 w godz. 9.45 - 10.30 - nauczanie zdalne.

ZSE - harmonogram zajęć online

ZSEiT - harmonogram zajęć online

Informuję, że w związku z decyzją Rządu RP o zamknięciu placówek edukacyjnych z powodu zagrożenia koronawirusem zajęcia w ramach projektu nie będą się odbywały od 12.03 do 29.03.2020 r. Koordynator projektu: Alicja Raczek

SP 2

Dania 05.03.2020 nie odbędą się zajęcia z j.angielskiego z godziny 14.30 prowadzone przez p. M.Lisowską-Lach.
Z powodu choroby nauczyciela p. S.Chancewicza (L-4 do 20.12.2019r.), zostają odwołane zajęcia rozwijające z informatyki, odbywające się we wtorek w godzinach 8.00 - 8.45. 
Zajęcia matematyczne z 09.12.2019r. godz. 12.45-3.30 nie odbędą się.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii z dnia 16.12.2019r. prowadzone przez p. D.Lisowską nie odbędą się. Zostaną odpracowane w dniu 9.12.2019r. (będą trwały 2 godziny - pierwsza godzina zgodnie z planem, druga - w ramach odrobienia).
Zajęcia informatyczne zaplanowane na czwartek godz. 13.40 - 14.25 nie odbędą się.

SP 3

Zajęcia z Panią Danutą Zapał w dniu 25.02.2020 nie odbędą się.
Zajęcia prowadzone przez Panią Joannę Podobińską środa, piątek 5 i 7.02 nie odbędą się.
W dniach 07-10.01 zajęcia projektowe nie będą realizowane.
Zajęcia P. Doroty Gasiulewicz, które odbędą sie 19.12.2019 r. (w czwartek) będą realizowane od godziny 10:20 do godziny 11:05
16.12 zajęcia P. Krzysztofa Tomaszewskiego nie odbędą się.
Zajęcia Pana Rafała Kruczkowskiego, które są planowane wpiątek 12:45 – 14:25 – I i II grupa – 2 godziny – s. 116 z powodu choroby nie odbędą się.
24.10 zajęcia u Pani Marioli Kościuczyk nie odbędą się (czwartek 11:45 – 13:15 – 2 godziny)

SP 6

W piątek 28.02.2020 nie odbędą sie zajęcia rozwijające z języka angielskiego -. Pani M. Byler 28.02.2020 godz. 12.25 - 13.30.
4.12.2019 nie odbędą się zajęcia z matematyki - Pani K.Gnich godz 13.40

SP 7

Odwołane zostają zajęcia: 4.02.2020 : z informatyki 12.45 – 13.30 M.Stefańska oraz z matematyki J.Postępska 13.35 – 14.20, 5.02.2020 : z j.angielskiego K.Wojciechowicz-Tomczyk 12.45 – 13.30 oraz z matematyki J.Postępska 12.45 – 13.30
28.01 i 29.01.2020 nie ma zajęć z matematyki z J.Postępska
29.01.2020 nie ma zajęć z j.angielskiego K.Wojciechowicz –Tomczyk
Zajęcia 21.01.2020 – z informatyki godz.12.45-13.30, 22.01.2020 z nauk przyrodniczych godz14.25 – 15.10 oraz 15.15.-16.00,24.01.2020 z informatyki godz. 12.45 – 13.30 - zostają odwołane.
Zajęcia z informatyki we wtorek (14.01) i w piątek (17.01) od 12.45 – 13.30 są odwołane.
Zajęcia z nauk przyrodniczych w środę 8.01.2020  15.15 – 16.00 oraz w piątek  10.01.2020 13.35 – 14.20 są odwołane.
Odwołuję zajęcia z informatyki piątek 20.12.2019 godz. 12,45 – 13,30 Magdalena Stefańska.
Odwołuję dzisiejsze (16.12) zajęcia zad 2 nauki przyrodnicze I –III , zajęcia będą odrobione w piątek 20.12.2019 11.40 – 12,25
Nie odbędą się dzisiaj (11.12) zajęcia z fizyki zad 2. Godz.15.20 – 16.05, zostaną odrobione 18.12.2019 godz, 16.10 – 16.55
Matematyka (zad 2) 5.11 wtorek 13:35 – 14:20 oraz matematyka (zad 1) 6.11 środa 12:45 – 13:30 nie odbędą się.

SP 11

W dniach 24.02-28.02 2020 r. z powodu choroby nauczycieli nie odbędą się zajęcia z chemii( p. Anna Kędzierska-Fidler) oraz z jezyka angielskiego( p. Małgorzata Mojżesz- Budzikowska).
Pani Agnieszka Grenda odwołuje zajęcia w dniu 11.12.2019 r. (grupa II), Zajęcia odbędą się 12.12.2019 r. o godz.13.40-14.25. 
p.  Żaneta Czuchraj  odwołuje zajęcia z języka angielskiego w dniach 5-6 grudnia 2019 r. (SP 11)
W dniu dzisiejszym (04.12) z powodu nieobecności p. Anna Kędzierska-Fidler odwojuje zajęcia z chemii dla grupy I ( 12.45- 14.15)- SP 11.
p. Agnieszka Grenda 6 grudnia 2019 r. odwołuje zajęcia terapii pedagogicznej dla grupy I.  Zajęcia będą odrobione 20.12.2019 r. o godzinie 14.35.
Pani Marta Gołębiowska odwołuje zajęcia z języka niemieckiego w dniu 2 grudnia 2019 r. (L-4)
p. Julita Dygnas odwołuje zajęcia z logopedii w dniach 3.12.2019 i 6.12.2019 r. (L-4)
Nie odbędą się zajęcia logopedyczne w dniach:26.11.2019 r. (grupa I i II).
W dniach 20-22.11.2019 zajęcia z p. Mariolą Miszczuk ( Zadanie 1 poz. 3- matematyka) zostają odwołane.
Zajęcia logopedyczne, które nie odbyły się 5.11.2019 r. (odwołane z powodu L4), zostaną zrealizowane : 1 grupa - 21.11.2019 r. 2 grupa - 28.11.2019 r.
Dnia 5 listopada odwołane będą zajęcia z logopedii, które prowadzi pani Julita Dygnas (L-4)- Zadanie nr 5 poz. 1. 

I LO

W dniu 10.03.  zostały odwołane zajęcia wyrównawcze z matematyki, które miały się odbyć w godz. 14.35-15.20.
W dniu 10 marca nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego prowadzone przez p. A. Mierzwę.
Zajęcia rozwijające z fizyki zostają zawieszone do odwołania.
W dniu 4.02.2020r nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki.
W dniu 31 stycznia nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki.
W dniu 30.01.2020r (czwartek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z chemii.
W dniu 27.01.2020 nie odbędą się zajęcia rozwijające z geografii.
W dniu 20.01.2019r. zostają odwołane zajęcia rozwijające z geografii.
23 stycznia zostają odwołane zajęcia rozwijające z fizyki.
W styczniu zajęcia rozwijające (zad. nr 2)  z fizyki  nie odbędą się 09.01, 16.01, 30.01 oraz zajęcia wyrównawcze z fizyki (zad. nr 1) nie odbędą się w dniach: 07.01, 21.01, 04.02, 03.03, 17.03, 31.03.
W dniu 9.01 zostają odwołane zajęcia rozwijające  z języka angielskiego prowadzone przez p. A. Mierzwę na 7 lekcji.
W dniu 19.12 nie odbędą się zajęcia rozwijające z j. angielskiego oraz w dniu 20.12. nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki.
W dniach 17.12 oraz 20.12 z powodu choroby nauczyciela nie odbedą się zajęcia wyrównawcze z matematyki (zad. nr 1).
W dniach 12 i 19 grudnia nie odbędą się zajęcia rozwijające (zadanie nr 2) z chemii.
W dniu 25 listopada zajęcia rozwijające z geografii odbędą się w terenie. Miejscem przeprowadzenia zajęć będzie Wzgórze Kościuszki - profil geologiczny Karkonoszy. 

W związku z odbytymi w październiku warsztatami z fizyki z zajęć wyrównawczych ( zad.1) oraz fizyki z zajęć rozwijających (zad.nr 2) w miesiącach listopad i grudzień nastąpi zmiana harmonogramu z tych zajęć.
Zajęcia wyrównawcze z fizyki  prowadzone przez p. B.Michałowską w listopadzie odbędą się w dn. 19.11.2019, natomiast odwołane są w dniach: 05,11; 12.11; 26.11. W grudniu odwołane zostały zajęcia w dniu 10.12.2019 r.
Zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L.Trębickiego zostały odwołane w dniach 14.11, 21.11, 28.11.
W dniu 07 listopada nie odbędą się zajęcia rozwijające z biologii.
W dniu 29 października nie odbędą się zajęcia z fizyki z zadania 1. prowadzone przez p. Beatę Michałowską.
W dniach 22 i 24 października nie odbędą się zajęcia z zadania 2:  - język angielski prowadzone przez p. A. Mierzwę  oraz z fizyki w dniu 31 października prowadzone przez p. L. Trębickiego.
W dniach 25-26.10.2019  zajęcia z zadania 1 i 2  z fizyki odbędą się w formie warsztatowej w Janicach.
W dniu 24.10.2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki prowadzone przez p. L. Trębickiego (przeniesione na na warsztaty w Janicach).

II LO

Dnia 11.03.20 odbędą się dodatkowe zajęcia z geografii - zad.1, gr. VII, godz. 14.10.
W dniach 02-09.03.20 r. nie odbędą się zajęcia z chemii.
Dnia 27.02.20 nie odbędą się zajęcia z j. angielskiego - zad.1, gr. III.
Dnia 26.02.20 odbędą się dodatkowo zajęcia z geografii - zad. 1, gr. VII.
Dnia 27.02.20 nie odbędą się zajęcia z chemii - zad.1, gr.I. Zajęcia te odbędą się dnia 5.03.20 o godz. 7.15 w s. 7.
Dnia 24.02.20 nie odbędą się zajęcia biologii - zad.1 , gr. V. Zajęcia te odbędą się dnia 26.02.20 o godz. 13.25.
Dnia 05.02.20 nie odbędą się zajęcia z chemii - zad.2, gr.I. W/w zajęcia odbędą się 06.02.20 o godz. 14.15.
Dnia 05.02.20 o godz. 13.25 odbędą się zajęcia z geografii - zad.1, gr. VII.
Dnia 07.02.20 nie odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. VI.
1/ dnia 30.01.20 na 8 lekcji odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. VI zamiast 31.01.20, 2/ dnia 01.02.20 odbędą się zajęcia terenowe prowadzone na obszarze KPN:
zad.2, gr. X - fizyka, zad.2, gr. II - chemia, zad.2, gr. VIII - biologia, zbiórka pod szkołą o godz. 8.00, 3/ dnia 03.02.20 odbędą się zajęcia z fizyki zad.2, gr. IX o godz. 15.00 na Politechnice Wrocławskiej.

Dnia 21.01.20 r.  odbędą się zajęcia terenowe - Piechowice, Cicha Dolina w godz. 14.00 - 19.00: 1/ zad.2, gr. V - matematyka, 2/ zad.2, gr. XII - fizyka, 3/ zad.2, gr. II - chemia.

W dniach 14 - 15 stycznia 2020 r. nie odbędą się zajęcia z biologii: 1/ zad.1, gr. II, 2/ zad.2, gr. VII, 3/ zad.2, gr. VI.

Zajęcia z fizyki zad.1, gr.IV odbędą się o godz.8:00 dnia 20.12.2019 zamiast o godz. 13:25.
Dnia 17.12.19 nie odbędą się zajęcia j. francuskiego.
Dnia 9.12.19 nie odbędą się zajęcia z matematyki - zad.2, gr. IV.
Dnia 5.12.19 nie odbędą się zajęcia j. niemieckiego zad.2, gr. I.
W dniach 02-13.12.19 odwołane są zajęcia prowadzone przez M. Buczyńskiego.
W dniach od 2 - 3 grudnia odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone w terenie - Przesieka - zad. 2, gr. XII;  zad.2, gr. VI;  zad.2, gr. IV.

Dnia 14 grudnia odbędą się zajęcia terenowe prowadzone na terenie KPN:
zad.2, gr. X;  zad.2, gr. II;  zad. 2, gr. VIII.

Dnia 26.11.19 na lekcji 0 odbędą się zajęcia z fizyki - zad.1, gr. IX zamiast dnia 3.12.19.
Dnia 21.11.19 zajęcia z fizyki odbędą się:

1/ zad.2, gr.XI na 3 i 4 godzinie lekcyjnej,
2/ zad.2, gr. IX na 8 godzinie lekcyjnej.

W dniach 19 - 22.11.19 nie odbędą się zajęcia z matematyki: 1/ zad.1 gr. II, 2/ zad.1 gr.I
W dniach 19 - 22.11.19 nie odbędą się zajęcia z j. niemieckiego, j. angielskiego i geografii oraz biologii prowadzonej w s.6.
W dniach 13 - 15.10.19 zajęcia z matematyki prowadzone przez M. Purzycką są odwołane.
Nie odbędą się zajęcia z matematyki dnia 12.11.19 prowadzone przez M. Purzycką.

Zajęcia z fizyki zaplanowane na dzień 15.11.19 nie odbędą się. Zostaną odpracowane dnia:
07.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.,
21.11.19 o godz. 14.15 - 1 godz.
Dnia 31.10.19 na 8 i 9 godzinie lekcyjnej odbędą się zajęcia z fizyki za 22.11.19.
Dnia 26.10.19 odbędą się zajęcia terenowe prowadzone przez nauczycieli fizyki, biologii, chemii na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Nie odbędą się zajęcia:
1/ j. angielskiego dnia 22 i 25 października 2019 (prowadzone w sali 3b),
2/ geografii dnia 24 października 2019 r.

Zajęcia z biologii, które miały odbyć się dnia 14.10.19 o godz. 14.15 odbędą się dnia 16.10.19 o godz. 13.25.

Dnia 14.10.19 zajęcia nie odbędą się.
Dnia 3.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Bentkowską          o godz. 8.00.
Dnia 4.10.19 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez M. Purzycką              o godz. 13.25.
Dnia 4.10.19 odbędą się zajęcia doświadczalne prowadzone przez Z. Czekałę i M. Pajor - Jośko o godz. 15.00 na terenie Jeleniej Góry.
 

ZSE

Nie odbędą się zajęcia rozwijające z informatyki dnia 5.03 z godziny 8.00- 9.35 , 14.10 - 14.55 oraz z dnia 6.02 z godziny 14.10 - 14.55
Dnia 7.03 w godzinach 9.00 - 10.30 odbędą się dodatkowe zajęcia rozwijające z fizyki.

Dodatkowe zajęcia projektowe:
- 8.02 oraz 22.02 - od 9.00- 10.30 - zajęcia rozwijające z fizyki,
-10.02,11.02,12,02 - od 9.00 - 11.25 - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,
-10.02, 12.02 - od 9.30 - 11.55 - zajęcia rozwijające z matematyki,
-11.02 - od 10.00 - 12.25 - zajęcia rozwijające z matematyki.

4.02 (wtorek) nie będzie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ZSE.

W sobotę - 25.01 w godzinach 10.00 - 11.30 odbędą się zajęcia rozwijające z fizyki w ZSE.
Nie odbędą się dzisiejsze (poniedziałek - 13.01.) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego z godziny 14.10-14.55.
W środę 18.12 nie odbędą się w ZSE zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające z informatyki. Również nie będą się odbywały zajęcia od 23.12.2019 do 6.01.2020.
Nie odbędą się 13.12. zajęcia rozwijające z informatyki z godziny 13.20 - sala P07 a w poniedziałek 16.12 odbędą się dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
Nie odbędą się dzisiejsze zajęcia rozwijające z geografii (5.12.) oraz zajęcia rozwijające z informatyki dnia 6.12. z godziny 13.15 w ZSE.
Nie odbędą się dzisiejsze (02.12) zajęcia rozwijające z języka angielskiego.
Nie odbędą się dzisiejsze (29.11) zajęcia z informatyki z godziny 13.20
27.11.2019 (środa) nie odbędą się w ZSE zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z nauk przyrodniczych (geografia).
Nie odbędą się zajęcia zaplanowane na czwartek 31.10. w związku z dniem wolnym od zajęć.
Dnia 7-8.10.2019 zajęcia rozwijające z matematyki (zad. 2) nie odbędą się.

ZSEiT

- W związku z organizacją wycieczki klasowej - nie odbędą się zajęcia grupy 4M dnia 10.03.2020r. na 7 godzinie lekcyjnej. Zajęcia zostają przeniesione na 12.03.2020r. na 8 godzinę lekcyjną. 
- W dniu 31.01.2020 r. odwołane są zajęcia grup 9A - j.angielski  i 12A - j. angielski. 
- zajęcia grupy 1G w dniu 10.12.2019 - odbędzie się tylko pierwsza godz. zajęć.
- zajęcia grupy 1G w dniu 03.12.2019r. zostają odwołane i przeniesione na 10.12.2019r. na godzinę 14:15-15:00. 
- zajęcia grupy 9A - nie odbyły się 28.11.2019 z powodu awarii w szkole i zostaną przeniesione na 29.11.2019r. na 15:05 - 15:50
- grupa 4M ma przeniesione zajęcia z 11.12.2019r. na 12.12.2019r. na godzinę 14:10 -  15:00. 
- grupa 5M dnia 21.11.2019 odbędzie zajęcia zamiast na 9 godzinie lekcyjnej na 8 - czyli o 14:15-15:00.
- grupa 9A odrobi odwołaną 14.11.2019 1 godzinę zajęć w dniu 22.11.2019 na 9 lekcji (15:05 - 15:50). 

- grupa 8I - zajęcia z dnia 25.11.2019r. zostają przeniesione na 09.12.2019r. na godzinę: 15:05-15:50.
- grupa 9A - zajęcia w dniach: 14.11.2019 i 15.11.2019 nie odbędą się. Termin dodatkowy zostanie podany po powrocie nauczyciela z L4.
z powodu lekcji skróconych zostaną zmienione godziny 2 spotkań:
grupa 1G w dniu 29.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 11:35 - 12:20
grupa 5M w dniu 31.10.2019 odbędzie zajęcia o godz.: 12:45 - 13:30.

Zadania Partnera - harmonogram

Zadanie nr 7 

Zamówienia publiczne:

1. Doposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania

 

Kalendarz FB