Skład Rady Miejskiej 2018-2023

                                                  Wojciech Chadży

Wojciech Chadży

Przewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: wchadzy@jeleniagora.pl


 
   BOŻENA WACHOWICZ–MAKIEŁA

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

e-mail: bwachowicz@jeleniagora.pl


RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI
   RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: rszymanski@jeleniagora.pl


ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI
 
  ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: zladzinski@jeleniagora.pl


ANNA BAŁKOWSKA

 ANNA BAŁKOWSKA
e-mail: abalkowska@jeleniagora.pl


Justyn Bilski

 JUSTYN BILSKI
e-mail: jbilski@jeleniagora.pl


Mirosław_Dębski

   MIROSŁAW DĘBSKI
e-mail: mdebski@jeleniagora.pl    WALDEMAR DUDEK
e-mail: wdudek@jeleniagora.pl    MARIUSZ GIERUS
e-mail: mgierus@jeleniagora.pl    ANETA KOLENDO
e-mail: akolendo@jeleniagora.pl


 
ANNA KORNEĆ - BARTKIEWICZ 

e-mail: akornec-bartkiewicz@jeleniagora.plPiotr_Paczóski
   PIOTR PACZÓSKI 
e-mail: ppaczoski@jeleniagora.pl   HUBERT PAPAJ 
e-mail: hpapaj@jeleniagora.pl   GRAŻYNA PAWLUKIEWICZ – REHLIS 
e-mail: gpawlukiewicz-rehlis@jeleniagora.pl   PAWEŁ PIOTROWICZ 
e-mail: ppiotrowicz@jeleniagora.pl   JÓZEF RYPIŃSKI 
e-mail: jrypinski@jeleniagora.pl   JÓZEF ROBERT SZLACHTA 
e-mail: jszlachta@jeleniagora.pl   JAROSŁAW TARNOWSKI 
e-mail: jtarnowski@jeleniagora.pl   ELŻBIETA WOJTYNA 
e-mail: ewojtyna@jeleniagora.pl


DANUTA WÓJCIK
   DANUTA WÓJCIK 
e-mail: dwojcik@jeleniagora.pl   BEATA WÓJTOWICZ 
e-mail: bwojtowicz@jeleniagora.pl


 


   GABRIELA ZAWIŁA 
e-mail: gzawila@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB